Influencers kritiserar tobaksindustrin: “Sjukt oroväckande”

Flera profiler deltar i kampanjen.

De vill ”deinfluence” det vita snuset.

World no tobacco day infaller den 31 maj och instiftades av Världshälsoorganisationen. Syftet med dagen är att uppmärksamma tobaksfrågan och tobaksindustrins skadliga inverkan på människor. I år står barn och unga i fokus. Enligt en undersökning som genomförts av Novus, på A non smoking generations initiativ, börjar fler än nio av tio tobaksbrukare att använda tobak i tonåren, eller tidigare.

Under maj 2024 har flera influencers och kända profiler tagit ställning och visat sitt stöd för organisationen. Genom bilder och videor på sociala medier har man velat sprida kunskap och uppmärksamma tobaksindustrins “oetiska strategier”.

Kritiserar det vita snuset

Något som i årets kampanj fått stort fokus är det vita snuset som Hanna Bergwall, bland annat känd från Robinson 2022, vill “deinfluence”.

Låt oss deinfluence det vita snuset. Det vita snuset har blivit rekordvanligt hos unga tjejer och det är egentligen inte alls konstigt med tanke på den aggressiva marknadsföringen som tobaksföretag riktat mot just barn och unga. A non smoking generation kampanjar och kämpar för att barn och unga ska slippa bli beroende av snus och cigaretter. Självklart vill jag vara en del av det, säger hon enligt ett pressmeddelande från A non smoking generation.

En annan profil som kritiserar det vita snuset och marknadsföringen av det, är influencern Jessica Mithanja Ekström. I en video på Tiktok säger hon såhär:

Genom femwashing, greenwashing och goda smaker så har användningen av det vita snuset fyrdubblats bland unga tjejer sedan 2010. Jag vet inte vad ni känner men för mig så är det sjukt oroväckande siffror.