Tuffa tider i annonsbranschen – men podcasts är på väg mot rekord

Profilerna allt viktigare för annonsörerna.

Lågkonjunkturen har varit påtaglig i annonsbranschen, vilket drabbat även den snabbt växande podcastmarknaden. För fjärde året i rad presenterar IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) sin specialrapport om annonsinvesteringar inom podcasts. Resultatet för 2023 var en omsättning på 335 miljoner kronor, en minskning med -2,4 procent. Det är den första minskningen någonsin. Men det finns ljus i sikte, för trots den tuffa utvecklingen förra året ser podcasts ut att göra en rejäl comeback under 2024.

Omsättningen förväntas slå nytt rekord

Enligt IRMs prognos förväntas en ökning på 20,6 procent, vilket innebär att podcastmarknaden kommer att slå nytt rekord, med en omsättning på över 400 miljoner kronor. Tillväxten förväntas uppgå till 10 procent och under 2025 tros branschen omsätta 444 miljoner kronor. 

IRM presenterar också för första gången siffror för investeringen i branded content (reklamsamarbete som är integrerat i podcastens innehåll). 2023 utgjorde branded content 4 procent av de samlade annonsintäkterna inom podcasts.

Profilerna allt viktigare

Branded content utgjorde 2023 drygt 4 procent av de samlade annonsintäkterna inom podcasts. Så kallade profildrivna podcasts har också blivit allt viktigare för annonsörer. När IRM delar upp podcasts i kategorierna profildrivna och ämnesdrivna syns en ökning i andelen annonsintäkter för profildrivna podcasts under 2023. “Profil” är också det mest förekommande köpkriteriet för annonsörerna under det föregående året.

Branschen är på väg att bli mer etablerad. Under 2023 har andelen annonsintäkter som kan härledas från kontraktsköp ökat och utgjorde en fjärdedel av de samlade annonsinvesteringarna i podcasts. Att andelen kontrakt utgör en större del är en indikation på att mediekategorin podcasts uppvisar en större mognad.