Är influencer ett yrke?

Svar: Ja, influencer är en yrkestitel. Det finns många som försörjer sig på att arbeta som influencer. Det är en ung bransch som har formats i takt med digitaliseringen av samhället.