Vill du bli gästskribent på Influens.se?

Influens.se är en oberoende och opartisk aktör som vill sprida kunskap och bidra till branschens utveckling. Vi förväntar oss att du står för samma värden.

Som gästskribent på Influens.se är det viktigt att man har en egen åsikt, insikt och/eller spaning.

Det är välkommet att dela med sig av sina åsikter, tips, exempel, undersökningar, mm. Innehållet får inte vara säljande eller på något sätt marknadsföra en tjänst, produkt eller bolag. Texten får inte heller innehålla kränkningar, vara respektlös mot person/grupp eller på något sätt vara olämplig för en branschtidning.

Du som skribent ska kunna stå för innehållet du producerar och texten får inte vara kopierad från någon annan. 

Vad får du tillbaka?

På Influens.se kommer du att synas med namn, titel och bild under alla dina texter. Du kommer även kunna länka till ditt företag och/eller din Linkedin-profil i din byline. Du får även en personlig VIP-inbjudan till vårt årliga branschevent Influencer Marketing Summit

Bra att veta: 

 Man är inte tvungen att förhålla sig till någon längd på innehållet, eller hur ofta man ska leverera. 

 Vår redaktion kommer alltid att se över och korrekturläsa texten innan publikation. Eventuella stavfel eller felskrivningar kommer att justeras av oss. Större ändringar eller synpunkter tar vi direkt med dig som författat texten.

 Influens.se förbehåller sig rätten att välja att inte publicera en text som vi inte anser passar in eller strider mot ovan nämnda punkter.

Bli gästskribent: 

Skicka över en text när som helst till Influens chefredaktör Izabella Borowska på Izabella@influens.se

Det som krävs av din artikel är:

  • ●  Rubrik (Max 77 tecken. Kom gärna med ett förslag, men redaktionen kan eventuellt föreslå en annan)

  • ●  Ingress (Tänk att den ska vara så kort som möjligt men vara spännande/intressant och locka till läsning)

  • ●  Brödtext (Inget krav på längd eller stil)

  • ●  Stort plus om man bifogar en bild som kan användas till artikeln.