När är man en influencer?

Svar: Man är en influencer när man får ersättning för reklamsamarbeten, eller ägnar sig åt att påverka en större grupp människor via sina egna kanaler.

Ersättningen kan utgöras av produkter, tjänster till pengar. Ersättningen bör dock utgöras av pengar. Hur stor ersättningen bör vara är individuellt, och något som uppgörs av parterna emellan.