Vad är influencer marketing?

Svar: Influencer marketing är ett marknadsföringskoncept, som går ut på att göra reklam och driva försäljning med hjälp av offentliga profiler. Vanligast används konceptet i bloggar och på sociala medier.