Vad gör en influencer?

Svar: En influencer tar fram innehåll till egna och andras sociala kanaler i marknadsföringssyfte. Det kan handla om allt från text och bilder till rörligt material och ljud.