Vad tjänar en influencer?

Vad en influencer tjänar är svårt att definiera. Influencers är ofta egenföretagare. Hur stor ersättningen för ett samarbete är avgörs av inblandade parter. Influencerbranschen omsätter flera miljarder varje år.