Vad tjänar en influencer?

Svar: Vad en influencer tjänar är svårt att definiera. Influencers är ofta egenföretagare. Hur stor ersättningen för ett samarbete är avgörs av inblandade parter. Influencerbranschen omsätter flera miljarder varje år.