Varför måste man reklammarkera sponsrade inlägg?

Svar: Enligt marknadsföringslagen måste innehåll som skapats i marknadsföringssyfte reklammarkeras. Mottagaren ska direkt kunna avgöra ifall innehållet som man tar del av är reklam, oavsett om influencern får ersättning för det specifika inlägget eller inte.

Det har ibland uppstått förvirring kring inlägg som publicerats av influencers under tiden som de har haft ett ambassadörskap. Frågan har då rört ifall inlägg ska reklammarkeras trots att de inte har specificerats i ett avtal. Svaret är att alla inlägg som utgör reklam måste markeras som reklam.