Vilken influencer är relevant för mitt varumärke?

Svar: Det är viktigt att utgå ifrån vilken slags produkter eller tjänster man vill säja och vilken målgrupp man har, samt ifall man är ute efter att bygga varumärkeskännedom eller driva konvertering. Ibland kan det vara bättre att nå ut till en så stor och bred publik som möjligt, medan det andra gånger är mer effektivt att rikta in sig på en smal och nischad målgrupp.