5 miljoner lyssnar på Wahlgren och Wistam – intäkter på nära 7 miljoner

Pernilla Wahlgren och Sofia Wistam. Bild från Instagram @wahlgrenochwistam

Poddkompanjonernas bolag tar ut hela vinsten som utdelning.

Podcasten Wahlgren och Wistam visar sig vara en lönsam sysselsättning för de båda profilerna Sofia Wistam och Pernilla Wahlgren. I senaste årsredovisningen kan man läsa att de gör en utdelning på merparten av bolagets tillgångar efter ett lyckat 2021. Omsättningen närmade sig rekordnivån 7 miljoner kronor, en ökning med 75 procent från föregående år. Anledningen förklaras under rubriken “Väsentliga händelser under räkenskapsåret”:

Bolagets omsättning har ökat jämfört med föregående år på grund av ökat antal lyssnare och därmed högre reklamintäkter.

Via sidan Poddindex.se, en sida som listar Sveriges populäraste poddar, kan man få ut de siffror som Acast har redovisat för sina poddar. Och för podcasten Wahlgren och Wistam visar siffrorna att de ökat antal lyssnare från 2020 till 2021 med 6 procent och landar på nästan 5 miljoner lyssnare, samtidigt har antalet lyssningar minskat med 20 procent i samma period.

Rörelseresultatet i det gemensamma företaget hamnar på 6,2 miljoner kronor och efter skatt får de ett resultat på 5 miljoner som delas ut till ägarna i sin helhet.