Acast gör nära 300 miljoner under kvartalet: ”Riktiga poddjättar har anslutit”

Ross Adams, vd på Acast

Podcastbolaget Acasts siffror för det första kvartalet är här. Omsättningen landade på 298 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 51 procent. Samtidigt sjönk rörelseresultatet, från tidigare cirka minus 45 miljoner kronor till minus 80 miljoner kronor.

Efter ett starkt fjärde kvartal har vi inlett 2022 stabilt. Alla marknader har fortsatt att växa. I Europa växte vi 35 procent och i övriga världen med 47 procent. Nordamerika har levererat starkast tillväxt under kvartalet och det är glädjande att se att vår satsning där resulterat i att försäljningen vuxit med 107 procent jämfört med första kvartalet 2021, skriver Ross Adams, vd på Acast, i ett pressmeddelande.

Vi har under kvartalet även satsat på selektiva investeringar inom produktutveckling samt marknadsföring. Våra marknadsföringskostnader påverkas av att vi har fördjupat samarbetet med våra poddkreatörer, som verkar som ambassadörer för vårt varumärke. Fortsatta investeringar i produktutveckling med fokus på att attrahera poddkreatörer har lett till en tillströmning av podcasts till vår plattform och har bidragit till vår starka lyssningstillväxt.

Mer exakt har antalet lyssningar ökat med 44 procent under perioden, jämfört med samma period föregående år. Och något som går hand i hand med ökade lyssnarsiffror är en växande potential för att driva annonsintäkter. Men enligt Ross Adams är andelen reklam i podcasts fortfarande generellt låg, jämfört med andra medier.

RELATERAT: Alexander Pärleros och Framgångspodden flyttar till Acast: ”En stor seger”

I podcasts utgör cirka 5 procent av innehållet reklam. Det kan ställas mot kommersiell radio där cirka 15-20 procent av innehållet utgör reklam och tv där 20-25 procent är reklam. Även jämfört med andra helt digitala informationskällor så är andelen reklam i podcasts relativt låg. Det finns därmed ett fönster för att successivt öka annonseringen inom podcasts som kommer gynna oss och våra poddkreatörer framgent, skriver han och tillägger:

Under årets första månader har flera riktiga poddjättar anslutit till Acast. En av Sveriges största poddar, Framgångspodden, anslöt i januari. Kort därefter kunde vi meddela att film- och poddstjärnan Anna Faris valt Acast som samarbetspartner för sin mycket populära podcast, Anna Faris is Unqualified. Och utöver dessa är det så många fler poddkreatörer, oavsett storlek, som väljer Acast som samarbetspartner. I början av 2022 hade vi cirka 40 000 podcasts. Den siffran har nu vuxit till 47 000. Att så många poddkreatörer väljer Acast är ytterligare tecken på att vi som bolag är inne på rätt väg.

Något annat som påverkat bolaget under årets första månader är kriget i Ukraina, skriver företaget. Både gällande exponeringen mot de berörda länderna men även vad gäller annonsörsperspektivet.

Det förändrade omvärldsläget medför konsekvenser med en generell ökad oro, stigande inflation och ett förändrat ränteläge som påverkar oss främst genom att annonsmarknaden blir mer försiktig och kan komma att justera sina investeringar. Vi följer den utvecklingen noga och ser proaktivt över varje investeringsbeslut vi fattar, skriver Ross Adams och avslutar med:

Men Acast fortsätter att arbeta intensivt för att möta den ökade efterfrågan poddkreatörer och annonsörer visar på våra olika marknader världen över, och för att främja det öppna podcastekosystemet och dess framträdande position inom kreatörsekonomin. Vi följer utvecklingen i vår omvärld i allmänhet och annonsmarknaden i synnerhet med en tydlig agenda att navigera rätt i en föränderlig värld.