Acast krossade miljarden – ”revolutionerar hela medieindustrin”

Ross Adams, vd på Acast

Nu är podcastbolaget Acasts årsrapport för 2021 klar, och företaget kan inget annat än att fira. Man har nämligen nått en stor milstolpe i form av en miljard kronor i omsättning.

Om några år kommer vi att se tillbaka på 2021 som en milstolpe i podcastens korta historia. Med en blomstrande kreatörsekonomi, allt fler podcastlyssnare och ett ännu mer moget förhållningssätt till annonsering, går branschen nu in i en ny era, skriver Ross Adams, vd på Acast, i rapporten.

Under det senaste räkenskapsåret har intäkterna ökat med 73 procent och uppgått till en miljard kronor. Rörelseresultatet ligger dock kvar på förlust, och har under året sjunkit ytterligare med 73 miljoner kronor till cirka minus 222 646 kronor.

Enligt rapporten är det bolagets notering, förvärv, valutaomräkningseffekter samt skuldåterbetalning som tyngt resultatet. Men två av Acasts stora marknader – Storbritannienn och Sverige – blev för första gången lönsamma.

Varje år blir förutsägelserna om podcastbranschens tillväxt lite större och lite mer självsäkra. Jag anser att de fortfarande är för konservativa och ska försöka förklara varför. Kreatörsekonomin revolutionerar hela medieindustrin, och podcastmediet rider på den vågen. Vi pratar ofta om hur viktigt det är med podcastmediets öppna karaktär, som fortsätter vara tillgängligt för alla genom öppen källkod. Till skillnad från andra medier, som exempelvis film eller TV, är podcasts tillgängliga för alla lyssnare, överallt, oavsett vilken enhet eller lyssningsapp de använder, eller vilket land de bor i, skriver Ross Adams.

RSS-teknik, det vill säga den teknik som möjliggör att podcasts kan distribueras till i princip vilken lyssningsapp som helst, gör detta möjligt och innebär att alla poddkreatörer oavsett hur stora de är kan behålla den kreativa kontrollen och tjäna pengar på sitt hantverk på sina egna villkor, oavsett vilken lyssningsapp som lyssnaren använder. Alla aktörer inom podcastindustrin håller inte med om detta, men det öppna ekosystemet, där det i slutänden är lyssnaren som avgör vilken lyssningsapp de vill använda, är helt klart attraktivt för poddkreatörerna – särskilt de som kanske är mer vana vid att begränsas av plattformarna som dominerar andra medier. Det är därför vi ser en tillströmning av influencers från TikTok och YouTube till podcasting.

En annan parameter som bolaget kan fira är att man slagit 3,7 miljarder lyssningar under året. En ökning med 25 procent jämfört med året innan.

Efter att ha etablerat en bas av lyssnare runt om i världen under de senaste åren, accelererar vi nu vår resa mot den milstolpe där hälften av befolkningen på stora marknader som USA och Storbritannien regelbundet kommer att lyssna på podcasts. Vi har emellertid en bit kvar, men jag tror att podcasts kommer att nå massmediastatus förr snarare än senare. Det stöds av det enorma antalet och mångfalden av podcasts som publiceras idag, poddkreatörer som strömmar in och inte minst den långsamma men stadiga återkomsten av den dagliga jobbpendlingen för miljontals människor världen över.

När olika medier konkurrerar om konsumenternas ögon och öron, har podcasting återigen en stark position. Det är en aktiv lyssningsupplevelse, och lyssnare använder hörlurar 90 procent av tiden. Därmed blir uppmärksamheten de ägnar åt orden de hör från både poddkreatörer och annonsörer, utan tvekan svårslagen. Ovanstående leder i allt högre grad till att poddkreatörer lämnar de traditionella begräsningarna inom kommersiell radio, för att starta sina egna podcasts, lockade av samma saker som jag redan har nämnt: kreativ kontroll, frihet och intäktspotential. Och de tar med sig sin publik.

Idag har Acast cirka 40 000 podcasts i sin portfölj, och framtiden ser fortsatt ljus ut enligt vd:n Ross Adams:

Podcasting är en bransch som är redo att göra avtryck globalt, och jag tror att vi nu går in i en ny era för mediet. 2021 var ett storsäljande år för såväl Acast som podcastbranschen i stort, och 2022 har potential att bli ännu bättre. Generellt sett behandlar majoriteten av företagen podcasts som bara en, och ofta liten, del av sin övergripande strategi. Acast å andra sidan är ett renodlat podcastbolag. Det är det enda vi gör, och vi är det mest erfarna, mest innovativa och mest framgångsrika företaget som gör det. Framåt och uppåt, avslutar han.