Acast på väg mot lönsamhet – stor tillväxt i Nordamerika

Ross Adams, vd, Acast

Tredje kvartalet händelserikt för podcastbolaget. 

Acast har delat med sig av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2023. Enligt den uppgick nettoomsättningen till 424,5 miljoner kronor, vilket är en tillväxt på 32 procent. Tillväxten är som störst i Nordamerika där nettoomsättningen ökade med 55 procent, i Europa var ökningen 25 procent. Rörelseresultatet landade på minus -43,6 miljoner kronor, jämfört med -102 miljoner kronor samma period förra året. Periodens resultat uppgick till 24,1 miljoner kronor.

Satsar på Nordamerika

Acast har under kvartalet bland annat ingått ett samarbete med Luminary, ett premiumnätverk för podcasts. Syftet har varit att öka räckvidden för utvalda Luminary originalpodcasts genom att göra dem tillgängliga för lyssnare på alla plattformar via Acast. Samarbetet är en del i Acasts stora satsning på Nordamerika.

Effektivare annonsering

Podcastbolaget har också lanserat “Predictive Demographics”, vilket är en ai-driven funktion för att hitta den mest relevanta publiken för annonsörer. En annan effektivisering av annonseringar är det nya verktyget Adcollab. Syftet är att erbjuda en snabbare hantering vid aktivering av reklamkampanjer som läses in av podcastvärden själv, så kallade sponsrade inlägg. 

Verktyget Adcollab låter podcastskreatörer och annonsörer samarbeta i realtid för att producera kampanjer och ska enligt tidigare restresultat ha visat en 85-procentig minskning av ledtiderna för bokning och produktion av de annonser som berörs.

Jag är stolt över vårt sätt att leverera både tillväxt och förbättrade resultat. Det är ännu för tidigt att med säkerhet peka på ett ögonblick av bred återhämtning och uppgång på världens annonsmarknader, men trots det fortsätter vi att stärka vår position som den globala oberoende marknadsledaren inom podcasting, skriver Ross Adams, vd, Acast i samband med rapporten.