Acast rapporterar – ny milstolpe för bolaget: “Ökar vår konkurrenskraft”

Ross Adams, vd för Acast.

Nordamerika en allt viktigare marknad.

Podcastbolaget Acast kan för första gången rapportera ett positivt justerat ebitda-resultat. När bolaget rapporterar det fjärde kvartalet slutar siffrorna på 16 miljoner kronor, vilket går att jämföra med minus 31 miljoner motsvarande kvartal året innan.

Acast når ett positivt justerat ebitda för första gången, en milstolpe i bolagets utveckling, skriver man i rapporten.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 494,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 9 procent. För helåret nådde omsättningen över 1,6 miljarder kronor, motsvarande en nettoomsättningstillväxt på 18 procent.

Enligt bolaget fortsätter satsningen i Nordamerika att vara en drivande faktor för företagets tillväxt. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen från den nordamerikanska marknaden med 19 procent jämfört med föregående år.

Antalet lyssningar blir allt färre

Samtidigt blir antalet lyssningar färre i närtid, vilket ska vara en följd av Apples uppdatering till iOS17. Något som företaget menar påverkar hela branschen. Enligt rapporten görs därför en, i kvartalet, icke kassaflödespåverkande omvärdering av podcastkontrakt på minus 76 miljoner kronor.

Exklusive denna omvärdering uppgick bruttomarginalen i det fjärde kvartalet till 39 procent. En väsentlig förbättring jämfört med för ett år sedan och ett kvitto på att vår underliggande verksamhet utvecklas positivt.

Antalet lyssningar under året nådde strax över 5 miljarder, vilket innebär en minskning på 2 procent jämfört med året innan. Under det fjärde kvartalet minskade antalet lyssningar med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Vi går in i 2024 med en robust balansräkning som ökar vår konkurrenskraft ännu mer. Världens annonsmarknader är fortfarande påverkade av den försvagade konjunkturen, men Acasts position som den ledande aktören inom podcasting är starkare idag än för ett år sedan, skriver Acast vd Ross Adams i en kommentar till rapporten.