Clean Eating vänder till vinst – trots kritik och hotande vite

Katrin Zytomierska

Ökat antalet anställda. 

All publicitet är bra publicitet, så kan fallet åtminstone vara för Katrin Zytomierskas Clean Eating. Företaget, som säljer livsmedel och hälsokost, har trots kritik för falska och vilseledande påståenden om produkterna, och ett hotande vite på grund av omärkta reklaminlägg, vänt från förlust till vinst.

Årsredovisningen från 2022 visar på ett rörelseresultat på 525 958 kronor, att jämföra med -726 496 kronor från föregående år. På sista raden går företaget med en vinst på 133 786 kronor, vilket är en märkbar återhämtning från föregående år då företaget gick med en förlust på -498 766 kronor. Man har också utökat antalet anställda från sju till tolv i genomsnitt under året.