Cube-ägaren raketökar med 280 procent: ”Snabba på att ställa om”

”Jag är väldigt nöjd med inledningen av 2022!”, säger Syncro-gruppens vd Magnus Winterman, när bolagets första kvartalsrapport för 2022 presenteras. Av rapporten att döma kan man förstå Magnus glädje då omsättningen ökat med cirka 280 procent och landat på nära 38 miljoner kronor.

RELATERAT: Idag: Hon ska förstärka Syncro – ”behöver ligga i absolut framkant”

Det är klart tillfredsställande att konstatera, även om den kraftiga ökningen kan förklaras av nya förvärv som omsättningsförstärkare, så är det just det som ligger i vår strategi; förvärv och synkronisering av dessa för att maximera affären för hela gruppen, fortsätter Magnus Winterman.

Bolaget lyfter även att segmentet ”Gig Economy” har gått som tåget under kvartalet, och visar en omsättningstillväxt om 80 procent.

Bolagsbygget av Syncro Group startades under 2021 och bestod, under Q1, enbart av innehavet av Gigger AB i portföljen – som ingår i divisionen Gig Economy. Under helåret 2021 har Syncro Group förvärvat ytterligare tre bolag, Collabs, Happyr och Cube vilka har delats in i de nya divisionerna Influencer Marketing och Online Recruitment. Jämförelsen blir då baserad på att i Q1 2022 har de nya förvärvade bolagen räknats med och de jämförs då mot att enbart Gig Economy med Gigger AB var befintligt innehav för hela Syncro Group Q1 2021.

Men samtidigt som intäkterna flög, sjönk rörelseresultatet kraftigt. EBITDA backade till -9,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras med cirka -6,8 miljoner samma period 2021.

Viktigt att ha med sig är att det generellt försäljningsmässigt är trögare månader under Q1 i de branscher vi verkar inom än resten av året, säger Magnus Winterman.

Q1 belastas kostnadsmässigt även av något utökad organisation såväl som ökade investeringar inom bland annat IT som syftar till att ta starka marknadspositioner för respektive verksamhet med skarpa lanseringar under andra halvåret 2022 med förväntad positiv finansiell påverkan under 2023.

En händelse som ägde rum under kvartalet är kriget, som man menar påverkade verksamheten.

Yttre faktorer vi inte kan påverka beroende främst på Rysslands invasion i Ukraina har medfört en viss, men inte alarmerande, fördröjning vid kontraktssignering av orders där ett fåtal kunder är beroende av faktorer vid leverans av produkter eller komponenter som påverkas på grund av de krigshärjade områdena.

Enligt Magnus Winterman beror framgången på att ledningen inte bara lägger fokus på att tjäna pengar, utan även ser till att alla dotterbolag har tillräckligt med resurser för att nå de uppsatta målen.

Alla dotterbolag har i sina affärsplaner redan tydliga mål och det vi från ledningen i Syncro Group tillför är att de har de verktyg de behöver för att utveckla och maximera de synergier som är uttalade i Syncro Groups affärsstrategi. Jag kan konstatera att, oavsett invasion och andra omvärlds-påverkande faktorer, har våra dotterbolag, främst inom division Influencer Marketing, varit snabba på att ställa om sin kundbearbetning och det går att tyda signaler om att försäljningsaktiviteterna börjar ge effekt med ökad prospectbas och ökad orderingång som resultat.

Idag ingår bolagen Gigger, Collabs, Happyr och Cube i koncernen, och fler förvärv kommer att komma.

Förvärv är en stor del i Syncro Groups strategi och fler är att vänta vid rätt tillfälle. Med det arbete som både har genomförts i inledningen av 2022 med kostnadseffektivisering, IT-utveckling och försäljnings-strategier kommer det fokuset att öka mer framöver. Här är vi till dels beroende på omvärldsläget och marknadsvärderingen på Syncro Group och därmed vår aktiekurs, säger Magnus Winterman och tillägger:

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser mycket ljust på Syncro Group och vår framtid. Jag har stort stöd och support från Syncro Groups styrelse och väldigt kompetenta medarbetare rakt igenom hela organisationen. Att få ingå i ett sammanhang där vart och ett av våra dotterbolag tillhör ledarna inom de tillväxtbranscher de verkar är verkligen både upplyftande och inspirerande. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt team lyfta oss till nästa nivå på resan mot vår fortsatta framgång!