Därför rasade resultatet för jättekoncernen – ”vi ska finnas i minst 150 år till”

Lotta Cederbom

”En skakig omvärld”.

22 stycken. Så många varumärken driver koncernen Aller Media, och i sin portfölj har man allt från tidskrifter och podcasts till influencers och e-handelsföretag.

Idag presenterar bolaget siffrorna för året som vi nyss lämnat. Viktigt att nämna är att Aller Media har ett brutet verksamhetsår, som slutar 30 september 2022.

Enligt rapporten ökar den svenska koncernens intäkter med cirka en procent, och landade på 1,76 miljarder kronor.

Jag är imponerad av våra verksamheter som fortsätter att leverera trots en skakig omvärld. Aller Media har funnits i 150 år och vi ska finnas i minst 150 år till. Därför har vi fortsatt att investera i och bygga en organisation för framtiden, säger Lotta Cederbom, vd för svenska Aller Media-koncernen, i ett pressmeddelande.

EBITA-resultatet uppgick samtidigt till 61,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 56 procent jämfört med föregående räkenskapsår. Något som bolaget förklarar har att göra med ”strategiska investeringar i kompetens, affärsutveckling och teknik”.

Företaget ska nämligen ha ”framtidssäkrat koncernen” under ett år präglat av post-covid och lågkonjunktur. Dessutom ska en intern fastighetsförsäljning påverkat resultatet negativt.

Jag känner mig trygg med att de investeringar vi har gjort under året möjliggör framtida tillväxt och stärkt position på en starkt konkurrensutsatt marknad. Under året har vi gjort en planerad överlåtelse av fastigheten på Humlegårdsgatan 6 till vårt danska moderbolag, vilket belastar vårt EBITA-resultat negativt. Denna transaktion påverkar inte årets rörelseresultat där vi presterar nästan i linje med förra årets rekordresultat. Det är jag väldigt stolt över, säger Lena Nyqvist, CFO för svenska Aller Media-koncernen.

Något man satsat på under året är bland annat B2B-affären, vilket resulterat i ett ökat antal besökare samt högre intäktsströmmar från video och annonser.

Den digitala annonsförsäljningen har även den haft en stark tillväxt på 42 procent jämfört med föregående år. De digitala annonsintäkterna stod under året för 75 procent av de totala annonsintäkterna.

I affärsbenet Ahead Group ingår content marketing-företagen Make Your Mark och OTW, kommunikationsbyrån Narva samt martech-byrån Oculos. Under året har Ahead-gruppen ökat omsättningen med nästan 3 procent, och landat på 433 miljoner kronor. EBITA har dock sjunkit med 13 procent och summeras till 39 miljoner.

LÄS ÄVEN: Influencer Marketing och rörligt material driver Aller Medias tillväxt – ”vi är redo”

Under året har man arbetat för ökat samarbete mellan byråerna, vilket har visat sig vara en succé.

E-handelsbenet, där företagen Skapamer och My Perfect Day ingår, har enligt Aller Media haft ett utmanande år. Omsättningen har minskat kraftigt jämfört mot föregående år, på grund av ett mer osäkert marknadsläge med svagare konjunktur. Mer exakt har affärsområdet backat med 16 procent, och landat på 115 miljoner kronor i omsättning. EBITA har gått från en vinst på 300 000 kronor, till en förlust på minus 22 000 kronor.

Inom e-com har vi i år prioriterat att göra investeringar för att stärka befintliga bolag inför framtiden. Siktet framåt är att förverkliga den tillväxtpotential som finns i vår portfölj samtidigt som vi vill komplettera med fler bolag som passar vår strategiska inriktning, säger Lotta Cederbom.

Aller Media är ett helägt dotterbolag till Aller A/S med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland.