Därför sålde Nine Agency Nouw.com – ”ska växa snabbare”

Jonas Westling, Head of Nine Agency

Siktar på att vända tillbaka till vinst i år.

Det föregående året var ett viktigt år för den Göteborgsbaserade byrån Nine Agency. Företaget genomgick en omställning för att kunna växa snabbare på sikt. Man såg bland annat över sin strategi och lade ner delar som hade gjort sitt för bolaget.

Sett till siffrorna i bokslutet för 2022 har omsättningen ökat från 31,8 miljoner till 32,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet har dock samtidigt vänt från vinst till förlust. Från cirka 700 000 kronor under 2021, till -1,7 miljoner i fjol.

Vår omsättning ökade förvisso men inte lika mycket som tidigare år. Det grundar sig primärt i en planerad omställning av vår strategi, erbjudande och paketering. Det var en omställning vi valde att göra på bekostnad av vår tillväxt med syftet att kunna växa snabbare och med bättre lönsamhet under 2023 och framåt, vilket vi också nu börjar se resultat av, säger Jonas Westling, Head of Nine Agency, till Influens.se och tillägger:

Resultatet knyter in dels i ovanstående men också att vi valde att göra betydande investeringar i såväl personal som våra egna produkter under 2022, som en del av vår nya strategi och fortsatta tillväxt.

En del av Influens läsare kan vara bekanta med bloggportalen Nouw.com, som flera influencers har drivit sina bloggar på. Det som kanske inte alla har koll på, är att det är Nine Agency som stod bakom bloggsajten.

Vi startade bloggportalen Nouw.com år 2014, och har sedan dess drivit sajten som varit Nordens största bloggportal och är så än idag – den är inte nedlagd, säger Jonas Westling.

Nouw.com har alltså inte lagts i graven, men Nine Agency har valt att avyttra satsningen under 2022.

Vi har emellertid kommit till en punkt där vi dels fick kontakt med en tagare som kunde driva sajten vidare, men också då vi behövde ställa om våra tekniska resurser internt till att arbeta med våra nya produkter varför det blev naturligt att sälja Nouw.

Av den anledningen bytte aktiebolaget namn, från Nouw Media AB till Nine & Co Group AB. Och enligt rapporten siktar man på att ställa om till ett positivt resultat redan i år.

Hur går 2023 så här långt?

Det här året har startat mycket bra för oss och vi ligger helt i linje med våra prognoser, som är satta utifrån fortsatt tillväxt i linje med tidigare år. Vi ser hur vår nya strategi och tillvägagångssätt varit lyckosamt och ser fram emot att kunna fokusera på att fortsätta som Nine Agency och kunna presentera nya produkter och tjänster framgent, avslutar Jonas Westling.