Färska siffror – Kenza gör 12 miljoner i vinst

Kenza Zouiten Subosic

Influencern investerar i sitt nya varumärke.

Kenza Zouiten hänvisar likt en del andra bolag till att Covid-19 påverkat resultatet i det egna bolaget, Följande går att läsa i årsredovisningen som berör verksamheten från mars 2021 till februari 2022:

Coronaviruset har under räkenskapsåret haft viss negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Efter att omsättningen varit uppe och nosat på 11 miljoner kronor under 2020 så backar bolaget till samma nivå som 2019 och landar på 9,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet når upp till 8,2 miljoner kronor vilket är något lägre än föregående år.

Det som däremot går att utläsa från rapporten är att bolaget hämtat hem lite av sina periodiseringsfonder från tidigare år och därför gör man en ökning av resultatet innan skatt på nära 10 miljoner kronor jämfört med året innan. Skattat och klart så står verksamheten med en vinst på 11,9 miljoner.

I verksamhetsberättelsen kan man också läsa att det gjorts investeringar i The Every, som är ett bolag som Kenza startade upp med sin man Aleks Subosic, under 2021. Kenza Zouiten AB är bolaget som fakturerar för hennes influencerverksamhet.

Influens.se söker Kenza för kommentar