Förlorade byggtvist – ännu en ekonomisk smäll för Joakim och Jonna Lundell

Joakim och Jonna Lundell

Ska betala miljonbelopp för renoveringar av lyxvillan. 

Renoveringar som gjorts i samband med inspelningen av programmet “Lundellhuset” blev dyrare än först planerat. Under arbetets gång ska Youtube-paret ha bett byggföretaget att utföra mer än vad som var fastställt i det ursprungliga avtalet. Joakim och Jonna Lundell ska även ha uteblivit med delbetalningar till byggföretaget.

Tvisten avgjordes nyligen i tingsrätten där parets bolag dömdes att betala 1,2 miljoner kronor till byggföretaget och ytterligare en miljon i rättegångskostnader. Tingsrätten menar att det i olika klipp från programmet är tydligt att paret borde ha insett att de ändringar och tillägg som efterfrågats under renoveringens gång, skulle innebära ökade kostnader.

Joakim och Jonna Lundell kommer enligt ett uttalande till Aftonbladet att överklaga domen.

Jag är mycket förvånad över domen och därför kommer vi självklart överklaga till Hovrätten och det känns som en självklarhet att det kommer gå genom till den instansen och prövas där också, skriver Joakim Lundell.