HUBSO krossade 36 miljoner – men nu faller siffrorna: ”Vi rustar och investerar kraftigt”

Josefine Abrahamsson, vd på Hubso

”Hubso är en D2C-hub för personliga varumärken, såsom influencers, som vill skapa egna e-handelsvarumärken”, så beskriver företaget sig självt. Bolaget arbetar idag med både internationella och nordiska profiler, som bedriver försäljning globalt.

Till skillnad från mer traditionell influencer marketing arbetar Hubso med att bygga förtroendekapital runt influencern personligen, utan externt marknadsföringsbehov och utan att det finns någon direkt synlig koppling mellan Hubso och influencern för slutkunderna, skriver företaget.

Relationen mellan influencern och slutkund är därför mycket viktig och skiljer sig från de relationer där influencern marknadsför någon annans varumärke än sitt eget. Relationen innebär en stor konkurrensfördel eftersom konkurrenterna i regel får sin information om kundernas åsikter först via sekundära kanaler, såsom recensioner, medan Hubso har möjlighet att inhämta kundernas åsikter redan före produktionsstadiet.

Hubsos affärsmodell är mycket komplex, men hur presterade bolaget under 2021? Det avslöjar den senaste årsrapporten. Omsättningen ökade med 46 procent och uppgick till 36,8 miljoner kronor. Förlusten fortsatte dock att sjunka och gick från -15 miljoner under 2020, till -22,5 i fjol.

Hubso har idag vuxit till en verksamhet som till skillnad från många andra aktörer aktivt driver och utvecklar nästan 10 varumärken parallellt. Under 2021 tog vi ett viktigt första steg mot att på ett tydligare sätt etablera Hubso utanför Norden, och genom att ha investerat i både lager och logistiklösningar som skall möta den sydeuropeiska marknaden kommer detta även att kunna nyttjas av våra övriga varumärken. Därför känns det naturligt och självklart att under 2022 introducera och påbörja etableringen i länder som Norge, Tyskland och Storbritannien med ett urval av våra övriga varumärken. Detta kommer att bli mycket spännande, då vi ser en betydande potential i dessa marknader där vi redan nu ser en viss efterfrågan, skriver Josefine Abrahamsson, vd för Hubso, i rapporten.

Under 2022 är planen att lansera nya varumärken, bland annat Mara Teigen, som har sin huvudsakliga följarskara i USA. En satsning som bolaget ser som en stor möjlighet.

Vi känner att 2022 kommer att kunna innebära många nya kunder både på gamla och nya marknader. Erfarenheten säger att vi kommer kunna attrahera ännu fler intressanta profiler genom en geografisk expansion, då Hubso blir mer känt på nya ”lokala” marknader.

RELATERAT: Josephine Qvist signas av Hubso: ”Ska lansera ett skönhetsvarumärke”

Men när vi nu kikar på kvartalsrapporten för 2022, ser vi att bolagets kommande lanseringar har skjutits upp.

Två helt nya varumärkens lanseringar har tyvärr blivit försenade på grund av leverans- och råvarubrist, men de kommer att lanseras under Q2-Q3 istället, skriver Hubso.

Siffrorna för årets första period visar att Hubso-gruppens intäkter sjönk med 14 procent och landade på cirka 7,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet, EBIT, har samtidigt sjunkit från -4,6 miljoner under samma period i fjol till -6,7 i år.

Det första kvartalet i 2022 har likväl börjat något utmanande sett till koncernens omsättningstillväxt. Det första kvartalet är säsongsmässigt det minst starka kvartalet under året. Första kvartalet 2021 var dock ett undantag och ett redkordkvartal för e-handeln i samband med pandemin. Vi kan se att utvecklingen inom e-handeln generellt sett har mattats av och backat under första kvartalet omsättningsmässigt. Omikron och invasionen av Ukraina har verkat hämmande på omsättningen, medfört ökade frakt- och råvarukostnader samt förskjutningar i lanseringar, förklarar Josefine Abrahamsson.

Men trots mindre roliga siffror har bolaget starkt tilltro till bolagets fortsatta utveckling, och man fortsätter att satsa. Under det senaste halvåret har bolaget tillsatt flera nyckelpositioner som ska ”möjliggöra nästa expansionskliv”.

En av dem som Hubso nu har rekryterat är Linnea Ripe som kommer att tillträda som Head of Finance. Hon ska ha gedigen erfarenhet inom ekonomi och redovisning och komma närmast från Securitas AB, och dessförinnan har hon varit på KPMG.

En annan rekrytering är Caroline Hansson, som kommer att tillträda som Chief Product Officer. Caroline ska ha omfattande erfarenhet från ledande positioner inom e-handelsområdet och kommer närmast från NA-KD som hon även är medgrundare till.

Det känns otroligt roligt och jag är stolt över dessa rekryteringar, det är ett kvitto på att Hubso är ett attraktivt bolag när vi lyckas rekrytera från andra större och mer etablerade företag.

Både Linnea och Caroline kommer att ingå i ledningsgruppen, men utöver dem har man även tillsatt fem andra personer som ska ”öka aktiviteterna kring både produktuvteckling och marknadsföring, effektivisering av interna processer samt möjliggöra för den påbörjade internationaliseringen”.

Vi rustar och investerar kraftigt i organisationen för att kunna ta nästa steg i tillväxtexpansionen, något som vi ser kommer att ge resultat vartefter, skriver Josefine Abrahamsson och fortsätter:

Framförallt har vi investerat mycket i extern marknadsföring för att samla data, likväl bygga ut vår interna marknadsföringsorganisation med både content produktion och paid media specialist. Det är ett led till att bli mindre beroende av enbart kreatörernas försäljning, men framförallt kunna utöka kvantiteter över tid och bygga fler oberoende säljkanaler.