HUBSO vänder till förlust – ”har inte fullt ut utvecklats enligt plan”

Josefine Abrahamsson, koncern-vd på Hubso

Influencer marketing-hubben Hubso, som bland annat står bakom Alice Stenlöfs A-Dsgn och Rebecca Stella Beauty, presenterar nu siffrorna för det fjärde kvartalet.

Enligt rapporten sjönk koncernen Hubso Groups omsättning med minus 6 procent under perioden, och landade på nära 11,6 miljoner kronor. Samtidigt vände rörelseresultatet (EBITDA) till förlust, från tidigare plus 1,3 miljoner kronor till minus 1,9 miljoner.

För dotterbolaget Hubso AB såg siffrorna ganska lika ut. Under det sista kvartalet sjönk omsättningen med drygt 6 procent och landade på 11,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) gick från vinst på 1,7 miljoner kronor under Q4 2020, till minus 1,7 miljoner kronor i år.

Omsättningen i Hubso har under året inte fullt ut utvecklats enligt plan då Hubso liksom många andra e-handelsbolag till följd av pandemin drabbats av leveransförseningar, vilket medfört att det varit nödvändigt att skjuta på vissa lanseringar. Detta har varit särskilt tydligt under andra halvåret 2021, skriver företaget i rapporten.

Resultatet under kvartalet är främst belastat av lägre marginaler vid försäljning utav äldre lager till bland annat Åhlens Outlet samt under Black Week. I kombination med färre lanseringar på grund av pandemin bidrog detta sammantaget till ett negativt resultat i det fjärde kvartalet.

Antalet order under det fjärde kvartalet landat på drygt 22 000, och under helåret på drygt 62 000 – en ökning med 24 respektive 38 procent.

Omsättningen och resultatet följer dock inte full ut orderutvecklingen under kvartalet, då Black Week medfört minskade ordervärden och därmed mindre lönsamhet, förklarar företaget.

För helåret ska koncernens omsättning ha vuxit med 46 procent och landat på 36,8 miljoner kronor. EBITDA-resultatet gick dock från en vinst på runt 865 000 kronor, till en förlust på 2 miljoner kronor.

Omsättningen i dotterbolaget Hubso växte med 29 procent och landade på 35,7 miljoner kronor under 2021.

Vi har nu passerat nästan två år med den rådande pandemin som inneburit en stark tillväxt inom e-handeln. Tillväxten inom e-handeln har dock avtagit under andra halvan av 2021, då e-handeln generellt har påverkats av bristen på råvaror och leveransutmaningar, skriver Josefine Abrahamsson, koncern-vd på Hubso Group.

Hubso HUBSO har idag vuxit till en verksamhet som till skillnad från många andra aktörer aktivt driver och utvecklar nästan 10 varumärken parallellt. Vi agerar i vad fler och fler refererar till som ”Creators Economy”, där vi aktivt driver utvecklingen av våra varumärken och kreatörer vars efterfrågan kontinuerligt ökar.

Under året har bolaget aktivt jobbat på att etablera sig utanför Norden, med att bland annat lansera modevarumärket Le Capsole med influencern Emelie Lidmark samt genom att förvärva en majoritetspost i skönhetsvarumärket Per Lei.

Genom att Hubso har investerat i både lager och logistiklösningar som skall möta den sydeuropeiska marknaden kommer detta även att kunna nyttjas av våra övriga varumärken. Därför känns det naturligt och självklart att under 2022 introducera och påbörja etableringen i länder som Norge, Tyskland och Storbritannien med ett urval av våra övriga varumärken. Detta kommer att bli mycket spännande, då vi ser en betydande potential i dessa marknader där vi redan nu ser en viss efterfrågan.