Influencerns vårdapp skulle hjälpa kvinnor – men Stockholm sade nej

Frida Johnson, medgrundare och verksamhetschef, och Emelie Hollsten, medgrundare och VD, på den digitala vårdtjänsten Ella.

Så går det för Emelie Hollstens bolag.

Influencern och entreprenören Emelie Hollsten är grundaren till Her company. Under varumärket Ella driver bolaget en vårdapp som riktar sig till kvinnor som är gravida eller har fött barn. Emelie Hollsten äger själv, via sitt holdingbolag, 33,4 procent av bolaget.

Siffrorna visar på fortsatta förluster

Her company har nu lämnat in sin årsredovisning för 2023, som visar på en rejält ökad omsättning men fortsatt stora förluster.

Omsättningen steg från 112 000 kronor år 2022 till 684 000 kronor under 2023. Resultatet efter finansiella poster fortsatte neråt från minus 7,6 miljoner kronor till minus 8 miljoner kronor. 

En av anledningarna till de ökade kostnaderna uppges vara ett ökat antal medarbetare och högre avskrivningar på de balanserade utvecklingskostnaderna.

Her Company är fortfarande i ett tidigt skede av sin verksamhetsutveckling och går ännu inte med vinst. Därmed är bolaget i fortsatt behov av ytterligare externt kapital för sin fortlevnad, skriver bolaget i sin redovisning, och fortsätter:

Ledningen är för närvarande i diskussion med ett flertal aktörer som har potential att leda till att den framtida kapitalförsörjningen kan säkras. Vid tidpunkten av denna årsredovisning är dock ingen sådan lösning säkrad ännu.

Prisades som ”Årets app”

Den digitala vårdtjänsten Ella verkar trots kampen mot lönsamhet ha tagits emot väl. Förra året utsågs den till ”Årets app” på Femillo awards och enligt bolagets egen NPS (net promotor score), vilket visar på hur sannolikt det är att användarna skulle rekommendera tjänsten till någon annan, uppnådde 96,1 procent.

Slopad besöksersättning tvingar bolaget till nya avtal

I sin årsredovisning nämner Her company att Region Stockholm valt att ta bort besöksersättningen för psykolog, samt motsätter sig vårdbolag som endast utför vård digitalt inom inom fysioterapi och kostrådgivning. Detta har gjort att bolaget fått se sig om efter nya avtal i andra delar av Sverige. Enligt bolaget har man en långtgående dialog med bland andra Västra Götalandsregionen.

Bolaget ska under året ha genomfört nyemissioner om totalt 9,3 miljoner kronor.