Jelena Meachams bolag går med förlust: “Egna kapitalet förbrukat”

Jelena Meacham

Upptäcktes i samband med bokslutsarbetet.

Jelena Meachams bolag JM productions AB bedriver marknadsföring via sociala medier och fakturerar också för profilens kost- och träningsrådgivning. Verksamheten inkliderar även försäljning via profilens app som innehåller egna recept. 

Nu har bolaget lämnat in sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023, och det ser inte helt ljust ut för bolaget. Enligt siffrorna har intäkterna minskat med över 300 000 kronor. Nettoomsättningen landade på 645 000 kronor, jämfört med 995 000 kronor föregående år. 

Den minskade omsättningen ska enligt redovisningen bero på en minskad verksamhet.

Än mer har rörelseresultatet rasat. Där gick företaget från 212 000 kronor år 2022, till ett minus på 273 000 kronor år 2023. Under året har företaget gjort en utdelning på 80 000 kronor, men samtidigt är det egna kapitalet nu förbrukat. 

Som framgår av bolagets årsredovisning är det egna kapitalet förbrukat. Detta upptäcktes i samband med bokslutsarbetet och upprättandet av årsredovisningen. Denna årsredovisning är därför att likställas med en första kontrollbalansräkning.

Året sammanfattas med en förlust på över 135 000 kronor.