Kenza slog nära 11 miljoner kronor – konkurser drar ner vinsten

Kenza Zouiten

Branschveteranen Kenza Zouiten har nu krossat 10-miljonersvallen. Enligt rapporten för det senaste räkenskapsåret ökade omsättningen, i bolaget som fakturerar för hennes influencerverksamhet, med nära en miljon och landade på 10,8 miljoner kronor. Vinsten ökade samtidigt med 8,5 procent och summerades till 8,9 miljoner kronor.

Men bättre hade det kunnat gå, om man ska döma av kommentaren i årsredovisningen:

Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människor och företags beteende är det i dagsläget svårt att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten.

Man tar även med konkurserna som Kenzas två projekt har slutat i, som också påverkar årets utfall.

Två stora investeringar bolaget har haft i Ivy Revel AB samt Beauty. & Gents AB har fått skrivas ner till 0 kronor då båda bolaget har gått i konkurs. Detta har haft en stor negativ resultatpåverkan på årets årsredovisning.

Viktigt att notera är att bolagets räkenskapsår är brutet och slutar sista februari 2021.