Koncernen fortsätter dra in storkovan – så går det för ”Pewdiepie”

Felix Kjellberg "Pewdiepie"

Bedriver verksamheten från Japan. 

Felix Kjellberg, känd som ”Pewdiepie”, är en veteran inom Youtube-världen och har länge visat att han vet hur man tjänar pengar på en Youtube-karriär. Profilen äger flera olika bolag utomlands men koncernens moderbolag, Pewdie Holdings AB, är baserat i Göteborg. I koncernen ingår Pewdie productions, bolaget bakom Pewdipies Youtubekanal, men även Pew HK i Hong Kong och det japanska bolaget Tsuki Fasion Design.

Nu har Pewdie Holdings AB senaste årsredovisning blivit tillgänglig och den visar att profilen fortsätter tjäna storkovan. Omsättningen för hela koncernen landade enligt årsredovisningen på knappt 94 miljoner kronor medan resultatet efter finansiella poster slutade på lite över 75 miljoner kronor. Moderbolaget stod enbart för drygt 1 miljon av resultatet, vilket är en halvering från föregående år. Pewdie Holdings AB har ett brutet räkenskapsår och den senaste årsredovisningen gäller perioden maj 2022 till april 2023.

Verksamheten i koncernen har under 2023 i huvudsak bedrivits från Japan och enligt årsredovisningen kommer så vara fallet även under nästa år.