Lägre engagemang på Instagram – inläggen och branschen som går bäst

I samband med pandemin hade fler extra tid över, men den tiden lades inte på att interagera med inlägg och stories på Instagram. Engagemanget i mediet backade nämligen förra året, visar en ny undersökning från plattformarna Mention in Collaboration och Hubspot.

Efter att ha undersökt data från över 100 miljoner offentliga inlägg från över en miljon användare, har företagen kommit fram till att engagemanget – oavsett typ av inlägg – förra året backade från 2,26 till 1,42 procent i snitt. Det berättar nyhetssajten PRWeek.com.

Den som vill engagera sina följare gör klokt i att satsa på så kallade carousel-inlägg, det vill säga med flera bilder. I undersökningen visade sig den typen av bilder få i snitt 62 gilla-markeringar och fem kommentarer, vilket var högre än både videor och enstaka bilder. Det står också klart att man inte ska snåla på texten, i regel fick inlägg som hade mellan 1000 och 2000 tecken bäst genomslag.

Undersökningen visade också på en tillväxt i antalet mindre konton, sett till antal följare. 53,6 procent av alla konton har nu färre än tusen följare. Dessutom konstateras det att det är kvinnorna som dominerar på Instagram. Det är kvinnor som står bakom 60 procent av de konton som just nu anses ha störst inflytande. Allra störst engagemang möter överlag inlägg och konton som kan kopplas till skönhetsindustrin.