Matilda Djerfs vinst ökar med 200 procent – plockar ut 4,2 miljoner

Matilda Djerf (Foto: djerfavenue.com)

”Högre arvoden och ett gynnsamt valutaklimat”.

Matilda Djerf gör det igen. Omsättningen i hennes bolag, som hanterar hennes influencerverksamhet, har ökat med 47 procent och summeras till 5 miljoner kronor under 2022.

Rörelseresultatet växer samtidigt med 213 procent till 4,7 miljoner kronor, och utdelningen landar på 4,2 miljoner kronor. Den positiva utvecklingen förklaras med bland annat högre ersättning för Matildas uppdrag samt det faktum att hon jobbar med många utländska annonsörer.

Så här skriver man i rapporten:

Omsättningen i bolaget har ökat väsentligt från förgående år vilket främst kan härledas till högre arvoden samt ett gynnsamt valutaklimat, då stor del av omsättningen görs i utländsk valuta.

Bolaget är även moderbolag till det egna modevarumärket Djerf Avenue. I årsrapporten nämner man att företaget sålt en andel aktier i dotterbolaget.