Rebecca Stellas bolag ökade med över 3000 procent – så hög blev utdelningen

Rebecca Stella

Ska ha sålt immateriella rättigheter. 

Rebecca Stellas bolag, Rebecca Stella AB, ska enligt bolagsbeskrivningen syssla med att bedriva konsultverksamhet inom nöjesbranschen och design inom textil samt därmed förenlig verksamhet. De senaste åren har företagets resultat efter finansiella poster legat på minus. Bolaget har ett brutet räkenskapsår som löper från maj till april.

Enligt den årsredovisning som lämnades in 2020 landade resultatet efter finansiella poster på -637 00 kronor. Omsättningen låg då på 857 000 kronor. I den färska årsredovisningen finns ingen omsättning noterad för de följande två åren, då bolaget varit vilande, men under räkenskapsåret 2022-2023 landade omsättningen på över 1,3 miljoner kronor. 

Resultatet efter finansiella poster, som stadigt ökat sedan 2020, vänder rejält under det senaste räkenskapsåret, och landar på strax över miljonen. Jämfört med året innan, då siffran var -32 000 kronor, är det en ökning med över 3000 procent.

I årsredovisningen går det att läsa att företaget har sålt immateriella rättigheter och att en utdelning på 800 000 kronor kommer att delas ut.