Snap drar in miljarder på annonser – tvingas ändå skära ner: “Prioriteringar”

Kan drabba 500 anställda.

Snap, företaget bakom Snapchat, planerar att minska personalstyrkan med 10 procent. Uppsägningarna kommer att drabba över 500 anställda, baserat på siffror gällande antalet anställda i november 2023, rapporterar Techcrunch.

För att på bästa sätt positionera vår verksamhet för att utföra våra främsta prioriteringar, och för att säkerställa att vi har kapacitet att investera stegvis för att stödja vår tillväxt över tid, har vi tagit det svåra beslutet att omstrukturera vårt team, säger man i den SEC-anmälan företaget lämnat in.

En talesman för Snap säger till Techcrunch att det handlar om en omorganisering för att minska hierarkin och främja personligt samarbete.

När Snap i oktober delade sin rapport för det tredje kvartalet, översteg användartillväxten de tidigare uppskattningarna. Företaget kunde rapportera 406 miljoner globala dagliga aktiva användare.

Snap står i dagsläget för 0,6 procent av den globala digitala annonsmarknaden, enligt undersökningsleverantören Insider intelligence. Enligt uppskattningar kommer Snap att tjäna över 4 miljarder USD netto, i bara annonsintäkter 2024. Samtidigt fortsätter företaget att kämpa mot lönsamhet. Nettoförlusten på 368 miljoner USD för tredje kvartalet, är större än en den förlust på 360 miljoner USD som rapporterades förra året.