Splay One vänder till vinst – ”väl positionerade för framtiden”

Jonna Säll, vd för Splay One (Foto: Caybon)

Flyter ovanför 100-miljonersgränsen.

Under det föregående året 2022 vände Youtube- och influencernätverket Splay One tillbaka till svarta siffror på resultatraden.

Man lyckades med att inte bara vända till vinst, men att även nästan krossa fyra miljoner. Mer exakt gick rörelseresultatet från cirka -300 000 kronor till 3,9 miljoner kronor.

Omsättningen minskade dock under året, med totalt 17 procent, till 108 miljoner kronor. En utveckling som Splay One förklarar med ett starkt lönsamhetsfokus:

Bolaget har haft ett starkt lönsamhetsfokus under året, vilket har resulterat i ett positivt rörelseresultat.

Trots osäkerheten i det makroekonomiska läget står Splay One väl positionerat för framtiden, med fortsatt fokus på lönsamhet.

I april 2021 förvärvades Splay One av mediebolaget Caybon, som omsätter över en miljard kronor och har 500 anställda på 14 kontor i världen.