Svag utveckling för Lovisa Barkman – omsättningen och vinsten sjunker

Lovisa Barkman

Plockar ut 260 000 kronor.

När influencern och modeprofilen Lovisa Barkman redovisade siffrorna för sitt verksamhetsår 2021, hade hon flera anledningar att fira. Både vinsten och resultatet ökade ordentligt. Men när de färska siffrorna för det senaste räkenskapsåret 2022 nu kommit in, kan vi konstatera att utvecklingen inte varit lika stark i fjol.

Omsättningen backar med cirka 100 000 kronor och landar på 4,1 miljoner kronor. Samtidigt sjunker rörelseresultatet med 12 procent, och uppgår till knappt 3 miljoner kronor.

Vad anledningen till de sjunkande talen är har Lovisa inte kommenterat i rapporten. Det vi dock kan utläsa är att utdelningen uppgår till 260 000 kronor.