Syncro snuddar vid 200 miljoner: ”Mycket starkare än under 2022”

Ebbe Damm

”Börjat 2023 med ett starkare orderläge”.

Syncro-gruppen, noterat på Spotlight Stock Market, redovisar nu siffrorna för helåret 2022. Omsättningen ökade med 112 procent och uppgick till 193 miljoner kronor. Rörelseresultatet fortsätter dock att backa och går från -34,6 miljoner kronor 2021, till -58,7 miljoner i fjol.

2022 var ett år av transformation för Syncro. Andra halvåret präglades av implementering av den strategi som styrelsen lade fast under sommaren. Jag tillträdde som vd i oktober och kan stolt konstatera att vårt gedigna förändringsarbete snabbt började bära frukt, skriver Ebbe Damm, vd för koncernen, i rapporten.

Under årets sista kvartal omsatte gruppen 60 miljoner och för helåret var tillväxten 112 procent. Vårt fokus på att vända till lönsamhet gick framåt och genom ökad omsättning och ett fokuserat arbete på att ta ned våra kostnader är vi på god väg att nå vårt mål om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag.

Vd:n understryker dock att bolagets besparingsstrategi började ge resultat i slutet av perioden.

De kostnadsbesparingar som gjordes fick dock endast delvis genomslag under 2022 och har nu successivt genomslag under första halvåret 2023.

Syncro har kontor i Sverige och Danmark, och hade 50 anställda vid årets slut. De bolag som ingår i koncernen är Collabs, Cube, Gigger och Happyr.

Under slutet av året landade Cube några av sina största affärer någonsin, vilket visade sig i både omsättning och lönsamhet som nådde nya rekordnivåer. Vi gläds också åt att Cubes orderläge inför 2023 är mycket starkare än under 2022. Även Gigger avslutade året med en stark tillväxt på 32 procent och har börjat 2023 med ett starkare orderläge än föregående år.