United Influencers slog 10 miljoner i Sverige – koncernen närmar sig 10 miljarder

Jakob Wigselius, VD för United Influencers skandinaviska verksamhet

”Har gjort kraftiga besparingar”.

United Influencers, som bedriver verksamhet i både Sverige och Norge, meddelar att siffrorna för helåret 2021 nu är summerade.

Men även om det låter väldigt enkelt, så är bolagskartan inte lika lätt att ha koll på.

Så här ser det ut:

United Influencers Scandinavia AB äger de operativa verksamheterna United Influencers Sweden AB och United Influencers Norway AS.

United Influencers Scandinavia AB ägs av United Influencers International AB, som i sin tur ägs av United Influencers Holdings AB.

United Influencers Holdings AB ägs till 76 procent av Danir AB – som investerar och aktivt medverkar i privatägda bolag.

I Danir AB ingår även plattformarna Sigma, Nexer, A Society och Poolia. Danir AB är ett helägt dotterbolag till Danir Development AB.

Så hur gick det? För den svenska avdelningen ökade intäkterna med 20 procent och uppgick till 10,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet lyckades dock inte förbättras väsentligt. Den tidigare förlusten på 2,4 miljoner uppgick till 2,3 miljoner i fjol.

I rapporten skriver bolaget att man påverkats av pandemin och att man har fått dra i handbromsen:

Verksamheten har påverkats starkt av den rådande Covid19-pandemin. Bolaget har gjort kraftiga besparingar för att hantera den minskade omsättningen. Dock har vi sett en positiv trend under hösten och vintern 2021, som fått omsättningen att öka igen.

Hur det gick för den norska verksamheten kan vi inte utläsa i rapporten.

Däremot kan vi se hur det har gått för hela Danir Development AB. Intäkterna ökade med 47 procent och nettoomsättningen landade därmed på 9,7 miljarder kronor. Rörelseresultatet växte samtidigt med över 110 procent och uppgick till 645 miljoner kronor.