6 av 10 barn tjänar pengar på teknik – sociala medier och streaming toppar

Generation Alpha kan tvinga samhället att tänka om. 

Enligt en undersökning genomförd av betalnätverket Visa i Sverige, kan Generation Alpha komma att förändra hur företag och den ekonomiska styrningen kommer fungera i framtiden. Generation Alpha, alltså personer födda 2010 eller senare, kommer om fyra år börja ta sig in på arbetsmarknaden men de flesta siktar inte på att göra det som anställda. 

Enligt undersökningen strävar nämligen 66 procent av de tillfrågade i åldrarna 8 till 14 år efter att bli egenföretagare, eller ha en sidoverksamhet. Endast en femtedel, 20 procent, uppger att de skulle föredra att arbeta för andra. 

Baserat på undersökningen, ser vi att Alpha-generationen kommer att tvinga företag, politiker, och i slutändan hela samhällen, att tänka om gällande handel. Jag tror att dessa förändringar kommer ske snabbt och för att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste företagen ställa om för att kunna möta förväntningar om ett enklare och mer bekvämt liv, säger Fredrik Lindquist, Sverigechef för Visa, i en kommentar om undersökningen.

Sociala medier spelar en nyckelroll

Vägen till drömjobbet verkar, enligt de tillfrågade i undersökningen, vara kunskap och erfarenhet kring sociala medier snarare än arbetslivserfarenhet och utbildning. Redan nu uppger sex av tio att de använt teknik för att tjäna pengar, där sociala medier står för 38 procent, medan 23 procent tjänat pengar på streaming-plattformar. 

Enligt Visa uppger 33 procent av barnen att de lärt sig tjäna pengar genom att titta på digitala kreatörer och influencers, medan endast 8 procent vände sig till böcker för att skaffa sig kunskap.

Generation Alpha anser sig, enligt undersökningen, vara mer kreativa än sina föräldrar vilket får dem att söka inspiration på sociala medier. Främst vänder de sig till Tiktok och Youtube för nya idéer. 59 procent av de tillfrågade menar att de får nya idéer av att titta på kreatörer i sociala medier.