Acast sprängde miljarden: ”Gott om utrymme att fortsätta växa”

Ross Adams, vd på Acast

Poddföretaget Acast har summerat siffrorna för det fjärde kvartalet samt helåret 2021. Ett år då antalet lyssningar uppgick till 3 735 miljoner, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med året innan.

Då vi lägger det fjärde kvartalet och helåret 2021 till handlingarna är Acasts starka position tydlig, skriver Ross Adams, vd på Acast, i rapporten.

Vårt B2B nätverk har vuxit till 40 000 shower som under 2021 genererade över 3,7 miljarder lyssningar, spridda över hundratals olika lyssningsplattformar och appar. Vår starka tillväxt till trots är det vår bedömning att vi har gott om utrymme att fortsätta växa. Inte minst gäller det Nordamerika.

Under det sista kvartalet ökade omsättningen med 40 procent och uppgick till 336,5 miljoner kronor. Men rörelseresultatet sjönk från tidigare minus 13 miljoner, till minus 39,5 miljoner kronor.

Tillväxten är särskilt imponerande mot bakgrund av att vi under det fjärde kvartalet 2020 hade en ovanligt stark tillväxt på grund av Covid-19 och den efterföljande återhämtningen på annonsmarknaden.

Vår intjäningsförmåga per lyssning ökade under fjärde kvartalet till 0,31 kronor jämfört med 0,28 kronor samma period förra året. Ju högre intjäningsförmåga vi har, desto mer pengar kan vi förmedla vidare till poddkreatörerna vilket gör oss till en fortsatt attraktiv samarbetspartner.

Under helåret 2021 ökade intäkterna med hela 73 procent, vilket ledde till att bolaget spräckte miljardvallen och landade på drygt en miljard kronor. Förlusten blev dock samtidigt ännu större, och sjönk från minus 149 miljoner kronor under 2020, till minus 222 miljoner i fjol.

Det finns så mycket att vara stolt över vad gäller vår tillväxt och resultat, men 2021 bjöd på så mycket mer.

Under första kvartalet förvärvade vi RadioPublic och under andra kvartalet noterades bolaget på Nasdaq First North Premier Growth Market och vi återbetalade ett kvasikapitalinstrument. Vi lanserade betaversionen av Acast+, som möjliggör nya betaltjänster för poddkreatörer och startade ett samarbete med Samsung Free, deras nya podcast-app. Detta levererades tillsammans av alla Acasters – ett helt fantastiskt team.

USA, som är bolagets enskilt största marknad i Nordamerika, har Acast vuxit med 60 procent under 2021.

I Storbritannien och Sverige har vi vuxit med fantastiska 68 procent respektive 74 procent, något som under 2021 lett till lönsamhet på såväl lokal nivå (CBIT) som efter allokering av globala kostnader (rörelseresultat).

Lika glädjande är att även USA för första gången nått lönsamhet för helåret på lokal nivå (CBIT), ett tydligt styrkebesked för den långsiktiga finansiella hållbarheten i vår affärsmodell.

Företaget lyfter även att man har en ”bra blandning av olika typer av annonörer” knutna till sig, vilket gör att man kan rikta rätt annonser mot specifika kundgrupper. Även försäljningen i bolagets automatiserade försäljningskanal växer snabbt, en trend man ser kommer att fortsätta under 2022.

Efter ett starkt 2021 med över en miljard kronor i omsättning har vi nu tagit oss an 2022 med full kraft. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att attrahera de bästa podcastkreatörerna allteftersom podcastmarknaden växer. Vi har som bolag alla förutsättningar att leverera på våra finansiella mål avseende såväl omsättningstillväxt och bruttomarginal som att nå lönsamhet inom tre till fem år. Vi bibehåller vår övertygelse om att vår modell och strategi är den bästa, mest lönsamma och mest hållbara vägen framåt och jag ser fram emot ett starkt 2022, avslutar Ross Adams.