Bolaget bakom Djerf Avenue rusar förbi 80 miljoner

Rasmus Johansson och Matilda Djerf

Matilda Djerfs bolag gör mångmiljonvinster men tar ut blygsamt.

I samband med att Revolution Race-grundaren Pernilla Nyresten investerade i Matilda Djerfs och Rasmus Johansons modevarumärke Djerf Avenue skrev Influens.se att bolaget bakom varumärket omsatte 81 miljoner kronor. Nu har vi tittat ännu närmre på siffrorna både för bolaget MatildaDjerf Design AB, som är bolaget bakom Djerf Avenue, men även Matilda Djerf AB som står som moderbolag. I årsredovisningen för MatildaDjerf Design AB kan man läsa att nettoomsättningen är strax över 81 miljoner kronor för 2021, vilket kan jämföras med 19 miljoner året innan. Men i själva resultaträkningen tar man enbart upp bruttoomsättningen som gått från 8 miljoner 2020 till att landa på nästan 34 miljoner kronor. Detta förklaras kort i en fotnot:

Av konkurrensskäl använder bolaget en förkortad resultaträkning.

Oavsett om man tittar på netto- eller bruttoomsättning så är det en kraftig ökning av omsättningen för bolaget som startade 2019. En förklaring som tas upp i rapporten är att man sett en fortsatt organisk tillväxt på samtliga marknader. Man kan också läsa att de är i en fortsatt expansiv fas speciellt i USA. I och med att man expanderar verksamheten har man också både utökat personalen till åtta personer och flyttat in i större lokaler.

Så när bolaget gör sin resultaträkning har man över sex miljoner kronor i personalkostnader vilket gör att rörelseresultatet blev strax under 27 miljoner. När allt är skattat och klart så lägger man till 2020:s resultat och hamnar på en kassa med 26,3 miljoner kronor vilket går rakt upp till Matilda Djerf AB som en utdelning.

Bolaget Matilda Djerf AB, som agerar som moderbolag till MatildaDjerf Design AB, startade upp 2017 och har de senaste tre åren legat stadigt på en omsättning på cirka 3,5 miljoner kronor och med ett resultat på en halv miljon. Men tack vare utdelningen från dotterbolaget så har man ökat resultatet till 27 miljoner kronor. vilket också gör att man för första gången gör en utdelning som inte bara övergår en miljon utan två.

I båda årsredovisningarna kan man läsa att pandemin har påverkat företagen negativt men att styrelsen ändå gör bedömningen att det inte sätter bolagen i någon risk. I moderbolaget har man arbetat mer i bolagets närområde samt gjort fler digitala uppdrag och i MatildaDjerf Design AB har man lagt extra vikt vid att hitta flera leverantörer för att minska beroendet av enskilda leverantörer till sina produkter och varor.