Därför ska du satsa på mikroinfluencers – enligt ny statistik

Sanna Ödmark, head of marketing på Cure Media

Så mycket högre är engagemanget. 

Som företag kan det vara lockande att betala en större influencer en stor summa pengar för att nå så många som möjligt, men det är viktigt att komma ihåg att antal följare inte alltid spelar roll. Det är slutsatsen som Cure Media kommit fram till efter att ha analyserat och jämfört statistik från 5800 inlägg på Instagram. 

Medan större influencers ofta kan nå ut till en bredare publik, är det mikroinfluencers som skapar en djupare och mer engagerad relation med sina följare. Vår egen statistik visar att engagemangsnivåerna för mikroinfluencers är betydligt högre än för deras större motsvarigheter, skriver Sanna Ödmark, head of marketing på Cure Media. 

 

Engagemangsnivån per kategori

Enligt Cure Medias statistik är engagemangsnivån för mikroinfluencers omkring 67 procent högre än för stora influencers. 

Large influencers (över 100 000 följare): 2.14%

Medium influencers (50 000-100 000 följare): 2.58%

Micro influencer (10 000 – 50 000 följare): 3.56 %

(Cure Medias data från 5800 analyserade Instagram posts)

 

Starkt community och bättre ROI

Enligt Cure Media är mikroinfluencers rätt väg att gå när det kommer till att nå en särskild målgrupp. Enligt influencer marketingbyrån har mindre influencers en nämre kontakt med sina följare och har på så sätt byggt upp starkare community inom sin nisch, vilket också ger dem djupare förståelse för sina följare. 

Genom att samarbeta med mikroinfluencers kan varumärken vara säkra på att deras budskap når fram till de människor som faktiskt är intresserade av produkter eller tjänster, säger Sanna Ödmark.

Ett annat argument som byrån lyfter fram i samband med sin statistik är kostnadseffektivitet. Att anlita en influencer med hundratusentals följare kan äta upp budgeten för många företag. Mikroinfluencers priser är ofta mer överkomliga och gör att företaget istället kan fördela pengarna mellan flera olika samarbetspartners. 

Trots sin mindre följarskara genererar mikroinfluencers ofta högre engagemangsnivåer än sina större motsvarigheter. Detta leder till en bättre return on investment (ROI) och ökad lönsamhet för varumärken, säger Sanna Ödmark.

Om målet är att skapa varumärkeskännedom, menar Sanna Ödmark och Cure Media att en influencer med stor följarskara kan vara rätt väg att gå. Om målet istället handlar om att skapa genuina relationer genom innehåll som känns trovärdigt och bygger förtroende för varumärket, kan mikroinfluencers många gånger vara ett bättre alternativ. 

Vi måste inse att storlek inte alltid spelar roll, säger Sanna Ödmark.