De driver podcast om UGC: “Många likheter med influencerbranschens resa”

Emma Hägglund och Giovanna Piccoliori, "Bakom skärmen" (pressbilder)

SERIE: UGC-kreatörerna

Giovanna Piccoliori och Emma Hägglund driver podcasten ”Bakom skärmen”. De ser många likheter mellan UGC-branschens framväxt och influencerbranschens utveckling.

Influens har under de senaste veckorna kunnat rapportera om UGC-kreatörernas framfart i Sverige och på sociala medier. I en serie artiklar har vi försökt belysa flera olika sidor av branschen och under tidens gång har allt känts mer och mer bekant. UGC-branschen växer snabbt och både möjligheter och utmaningar tycks följa samma mönster som när influencer branschen växte fram.

Giovanna Piccoliori och Emma Hägglund, som driver podcasten “Bakom skärmen”, som handlar om just UGC-branschen, håller med om att det finns många likheter med influencerbranschens resa, på både gott och ont.

Okunskap kring branschen

Giovanna Piccoliori är en av de stora svenska UGC-kreatörerna på Tiktok och är även medgrundare av det nordiska UGC-programmet “UGC Flow”. Hon säger att hon märkt att hon fått fler frågor från människor som är både oroliga och nyfikna på UGC, efter att innehåll från andra kreatörer börjat spridas allt mer bland svenska Tiktok-profiler. Själv tror hon att mycket handlar om okunskap, precis som när influencerbranschen växte fram.

Det är inget konstigt att människor blir skeptiska när det växer fram nya sätt att tjäna pengar eller arbeta på, menar hon. 

Vi alla var ju rädda när influencers kom. Och vi alla var så här, men gud vad är det som händer? Förut var ju liksom reklam något reklambyråer sysslade med. Det var reklamfilmer, reklampauser på TV och stora pelare på gatorna. Det var så vi var vana vid att det skulle vara. Och när det sker en förändring i samhället så tror jag att man blir rädd, just på grund av okunskapen, säger Giovanna Piccoliori.

Att bygga ett community

Samtidigt nämner de också en annan liknelse med influencerbranschens första år, nämligen det starka ”communityt” kreatörer emellan.

Själva communityt kring UGC har blivit så starkt i att man ska kommentera varandras inlägg, man ska pusha och peppa varandra för att synas mer och öka möjligheterna att bli upptäckt av andra företag. Så att det har liksom skapats, vilket är jättepositivt egentligen, ett starkt community kring de här kreatörerna. Och utifrån sett så kan jag tänka mig att det här kan verka väldigt, jag vill inte kalla det sektliknande, men det påminner mycket om hur multi level marketing-organisationer också jobbar med att stöttar varandras innehåll mellan varandra, säger Giovanna Piccoliori.

Hennes podcastkollega Emma Hägglund håller med om att det finns flera likheter med när influencers stöttade varandra för att växa och hjälpa varandra för att slå igenom.

Precis som alla nya trender och communitys vill man stötta varandra. Det blir en digital relation i många fall. Det behöver inte betyda att den är falsk, men jag ser stora liknelser hos makro- och mikroinfluenser och UGC-kreatörer.

Emma Hägglund har arbetat med sociala medier i flera år, idag driver hon byrån Trend media group, som är specialiserad på UGC. Hon säger att hon själv varit en mikro-influencer och använt sig av liknande metoder för att nå ut till fler.

Jag minns att jag på den tiden fick många följare från andra mikroinfluencers. Det blev ett starkt community där man både följde tillbaka alla och var aktiv med att kommentera andra mikroinfluencers inlägg. Man fick ett större engagemang och kunde på så sätt att ta sig framåt i branschen.

Produkter som betalning

Om det finns många likheter med influencerbranschen när det kommer till möjligheter, så möter UGC-branschen minst lika många utmaningar när det kommer till betalmedel, prissättning, skatter och andra kunskapsluckor gällande lagar och regler.

Många nya UGC-kreatörer får betalt i produkter, något Emma Hägglund ser som problematiskt.

De här produkterna ska användas i marknadsföringssyfte. Du tar emot dem för att du ska göra en reklamfilm. Du måste också vara medveten om att det tillkommer skatt på det här. Så att för att du ska tjäna pengar på att göra det här och för att du inte ska gå minus så behöver du få betalt i form av pengar.

Själv erbjuder hon alltid sina kreatörer att få betalt via en tjänst som heter Gigapay, om de inte är redo att starta en enskild firma.

Vill du inte starta en enskild firma så finns det ju andra lösningar. Men det är så viktigt att veta det också. När du går in i branschen som UGC-kreatör behöver du förstå att det är ett jobb och du jobbar som konsult. Jag erbjuder därför alltid de kreatörer, som ännu inte har ett bolag, en tjänst som heter Gigapay. Där dras både skatt och arbetsgivaravgifter direkt så att du som kreatör ska slippa tänka på det sen.

Hon säger att både kreatörer och företag har ett ansvar att göra rätt.

Får du pengar utan att någon säger till dig att du behöver skatta på det, då gör ju det bolaget fel.

De nya yrkesrollerna

Giovanna Piccoliori och Emma Hägglund tror att UGC, precis som influencerbranschen och influencer marketing, kommer att förändra marknadsföringsbranschen och leda till nya typer av yrkesroller och specialister. Byråer som specialiserar sig på UGC och marknadsavdelningar som efterfrågar UGC-specialister är enligt dem något vi kommer få se mer av i framtiden. 

Emma Hägglund säger att även om många beskriver UGC som en “hype” och en döende bransch, har hon aldrig sett en större efterfrågan än nu. Samtidigt tror hon att branschen, precis som influencer marketing, kommer att förändras och utvecklas i framtiden.

Precis som vi såg hur företag börjat tillsätta Influencer marketing specialister tror jag att det kommer finnas enorma arbetsmöjligheter för dig som driven UGC-kreatör. UGC marketing specialist tror jag kommer bli en het roll hos flertalet företag i framtiden.

Podcasten

I sin podcast pratar Giovanna Piccoliori och Emma Hägglund om olika trender och spaningar inom UGC-branschen, och vad som egentligen pågår bakom skärmen för en UGC-kreatör. En av anledningarna till att de driver podcasten är att visa upp en mer nyanserad bild än den som kanske slår igenom bruset på sociala medier. 

De menar att sociala medier, precis som när det kommer till influencers framgångar, inte alltid ger en helt rättvis bild. Ofta är det en tillrättavisad verklighet samtidigt som algoritmerna bidrar till att sprida det innehåll som engagerar mest, något som inte nödvändigtvis är till branschens fördel.

Det är det här som är läskigt med sociala medier. Att mina inlägg om hur jag tjänat noll kronor under min första månad som UGC-kreatör inte kommer att synas. Utan det som får räckvidd är de inläggen när du påstår dig nått en sexsiffriga inkomst och gärna på kort tid. Jag tror att det är den här bilden som gör att många väljer att se negativt på UGC. Det skapas nästan en falsk bild av verkligheten. Det blir liksom för bra för att vara sant och kan i många fall göra det svårt för dig som ny i branschen att nå upp till dina förväntningar.

Att dela med sig framgångsrecept och erbjuda kurser för att lära andra hur man lyckas, är något som det funnits gott om inom influencerbranschen också. Giovanna Piccoliori och Emma Hägglund menar att kreatörerna har ett ansvar att ge en rättvis bild av vad yrket innebär, om man vill att yrket och branschen ska tas på allvar. 

Det ligger ju ett ansvar hos oss som är de toppkreatörerna som har kanske störst inflytande på UGC-branschen här i Sverige just nu, säger Giovanna Piccoliori.