De hoppade på Tiktok-trenden och fälldes – ”hänger ut okända människor”

”Uppman­ar ingen att göra något olagligt”.

Nya trender på sociala medier försvinner nästan lika snabbt som de uppstår. Men hinner man hoppa på en aktuell trend så kan man nyttja vågen och nå nya målgrupper. Lyckas man inte med det, kan man tänka att det värsta som kan hända är att ens innehåll inte får den spridning man hoppats på.

I verkligheten är det dock kanske det näst värsta scenariot, eftersom mobilföretaget Vimla, som Telenor Sverige AB står bakom, istället fick uppleva en fällning av Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar, så skriver RO i sitt beslut.

Det hela gällde ett sponsrat videoklipp på Vimlas egna Tiktokkanal. Klippet följde trenden ”Garga-snipes”, eller ”Gargamel-snipes” – som kommer från den onda karaktären Gargamel i Smurfarna. Trenden går ut på att fota eller filma personer som man tycker är fula, i smyg.

I Vimlas fällda klipp visas fyra bilder på fyra olika personer. Videon inleds och avslutas med texten ”Gargasnipes från Vimla” och i början hör man även en berättarröst säga ”Gargamel”. Under videons gång visas korta säljande texter kopplade till temat, som bland annat ”fria samtal och mess-garga” och ”asbra täck­ning-garga”.

Reklamen är stötande och brister i socialt ansvar eftersom den använder sig av en trend som går ut på att hänga ut okända människor, står det i anmälan.

I sitt svar till RO skriver Vimla att man beklagar att reklamen har uppfattats på ett stötande sätt, och att det inte var av­sikten. Företaget säger att det interna teamet granskade innehållet innan publicering men att man inte ansåg att klippet skulle kunna tas emot på fel sätt. Bilderna ska före­ställa anställda som har samtyckt till publicering.

Att inlägget har uppfattats som att hoppa på en kränkande trend har inte varit avsikten. Avsikten har snarare varit att använda trenden i en positiv dager, skriver Vimla.

Företaget understryker dock att ”varken tren­d­en, eller det beteende som vissa an­vänt trenden till, är olaglig”.

Vi uppman­ar ingen att göra något olagligt eller annat stötande. Att överblicka hur en trend utvecklar sig i dagens sociala med­ie­klimat är nästan omöjligt och när det rapporterades om trenden i ett dåligt sammanhang så valde vi att att ta bort reklamen.

Men trots Vimlas försvar fäller opinionsnämnden klippet. Reklamen har nämligen både publicerats på en plattform som främst används av ung­domar samt använts av en trend som riktar sig till ungdomar. Vilket medför att man som annonsör bör följa det särskilda akt­samhetskravet, i artikel 18 i ICC:s regler. Att personerna i klippet ska ha godkänt publiceringen påverkar inte beslutet.

Garga snipes-trenden är en trend som går ut på att smyg­foto­grafera personer som enligt foto­grafen ser underliga, lustiga eller fula ut och sedan publicera bilderna på Tiktok. Enligt nämnden är det kränkande att bli smygfotograferad för publicering på Tiktok.

Nämn­den finner att använd­ningen av Garga snipes-trenden innebär att rek­lam­en är utform­ad utan veder­börlig känsla för socialt och yrkes­mässigt an­svar. Att personerna i detta fall är anställda hos an­nons­ören och har samtyckt till fotografering­en på­verkar inte bedömningen. Reklamen strider där­med mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.