Digital services act i korthet – så kan plattformarna straffas

Reglerna börjar gälla den 17 februari.

Digital services act innebär ett större krav på plattformarna när det kommer till att rensa bort olagligt innehåll. Samtidigt ställer reglerna också krav på ökad transparens kring hur algoritmerna fungerar. De plattformar som inte uppfyller kraven, kan få betala ett högt pris.

EU:s rättsakt om digitala tjänster, mer känd som Digital services act, börjar gälla den 17 februari. Rättsakten innebär att digitala plattformar kommer att behöva anpassa sig och trappa upp sitt arbete inom flertalet områden. De största plattformarna har redan gjort flertalet justeringar för att säkerställa att de lever upp till kraven när Digital services act nu börjar gälla.

Bland annat ställer den krav på bättre verktyg och rutiner för att identifiera och ta bort olagligt innehåll, samt stöd för användare att flagga den här typen av innehåll. Samtidigt ska det vara enklare för användare att bestrida om en plattform exempelvis har plockat bort innehåll.

Ökad transparens vid annonsering

Digital services act innebär också ett förbud mot att profilera eller rikta annonser mot minderåriga, eller baserat på etnicitet, politisk åsikt eller sexuell läggning. Plattformarna måste också öka transparensen vad gäller annonsering, inklusive influencer marketing. Det krävs också större möjligheter att tacka nej till personalisering.

Utöver det ställer den nya rättsakten också hårdare krav på att e-handlare tar ner olagliga produkter och möjliggör för konsumenter att anmäla produkter. Den innebär också ökad spårbarhet för produkter och en ökad transparens kring säljaren. Man förbjuder också så kallade “dark patterns”, att använda design för att till exempel gömma kostnader.

För de som inte uppfyller kraven kan det bli dyrt, närmare bestämt upp till 6 procent av den globala årsomsättningen. En tjänst kan också tillfälligt förbjudas inom EU om ett påtalat brott mot lagen inte åtgärdas.