Tiktok anklagas för att bryta mot svensk lag: “Saknas fortfarande”

Liv Sandberg, Tiktoks nordenchef. (Foto: pressbild/skärmdump)

Svenska bolagets årsredovisningar förbryllar, men Tiktok menar att allt är som det ska.

I ett inlägg på LinkedIn uppmärksammar entreprenören Jens Nylander, grundare av The intelligence company, att Tiktok fortfarande saknar en revisor. Detta trots att bolaget enligt aktiebolagslagen är förpliktigade att ha en.

Enligt Creditsafe måste alla aktiebolag som uppnår följande värden under de två senaste åren ha en revisor: 

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Mindre bolag, eller bolag som inte uppfyller ett eller flera av dessa värden, kan välja att avstå en revisor. 

Omsatte 165 miljoner kronor 2022

Enligt de senaste två redovisningarna har Tiktok Sweden AB haft en omsättning på 70 miljoner kronor år 2021 och 165 miljoner kronor 2022. Balansomslutningen sjönk år 2022 från 80 miljoner kronor till 35 miljoner kronor medan antalet anställda ökade från 71 stycken till 92 stycken under 2022.

Varför menar ni att ert svenska bolag inte ska ha revisor? Gränsvärdena har passerats de två senaste räkenskapsåren och tredje räkenskapsåret har avslutats och det saknas fortfarande en revisor, skriver han i ett inlägg som riktar sig direkt till Tiktoks nordiska chef, Liv Sandberg.

Årsredovisningen för 2023 har ännu inte lämnats in och accepterats av Bolagsverket och Tiktoks årsstämma ska enligt uppgifter ske om knappt 40 dagar. Men det finns alltså fortfarande en möjlighet att Tiktok kommer ha en revisor på plats innan dess.

“Helt enligt kriterierna”

Influens har sökt Liv Sandberg som valt att inte återkomma med svar på Influens frågor. Däremot återkom Redgert comms, Tiktoks svenska kommunikationsbyrå, med en kommentar. I ett mejl säger en talesperson för byrån att man tagit frågan vidare internt, men påpekar också att Tiktok har en revisor, sedan 2023.

Tikok är inte tillgänglig för intervju i frågan. Som bakgrundsinformation kan jag dock meddela att de har en revisor sedan 2023, helt enligt kriterierna för revisorsplikten.

Att bolaget har en registrerad revisor har än så länge inte kunnat bekräftas via någon av de källor eller dokument som Influens fått tillgång till. I de senaste protokollen från företaget nämns inget om en revisor och på de bolagssidor som uppger företags revisorer står det endast “ingen revisor registrerad”.

Influens har även sökt Bolagsverket för en kommentar men ännu inte fått svar.