E-barometern: Varumärkets image viktigare för Millennials och Gen Z

Vad varumärken står för är avgörande för yngre konsumenters lojalitet.

Historiskt sett har faktorer som pris och snabbhet varit tillräckligt för att kunna skapa en lojal kundbas för e-handlare, men det är på väg att förändras. Det är en slutsats som går att dra av Postnords rapport E-barometern.

En tydlig identitet allt viktigare

Enligt rapporten är priset visserligen fortfarande viktigt för att locka kunder, men det har blivit lika viktigt med ett stort utbud, en rolig shoppingupplevelse och uppmärksamhet i sociala medier. För de som vill ha lojala kunder kommer det bli allt viktigare att skapa en tydlig identitet, särskilt om man vill nå de yngre generationerna.

Enligt E-barometern är det personer mellan 18 och 29 år som har mest skärmtid. 12 procent av de tillfrågade i åldersgruppen, uppger att de spenderar mer än 8 timmar om dagen vid en skärm. Samtidigt är de vana vid att använda nätet och spenderar stor tid på sociala medier. Det är också där de gör sin research. 

Kundlojalitet i olika generationer

Generation X är mer skeptiska till reklam än de yngre generationerna. De litar också mer på recensioner från andra köpare än från influencers. Generation X har större krav på rabatter och lojalitetsbelöningar än andra generationsgrupper.

Millennials är den första generationen att växa upp med internet. I Postnords rapport räknas Millennials till personer i åldern 28 till 43 år.  De förväntar sig, precis som generationen före dem, belöningar för sin lojalitet, men är också mer lojala till särskilda varumärken. Samtidigt är de likt den yngre generationen måna om imagen bakom de varumärken de stöttar.

Gen Z är den generation som värderar image och värderingar högst. Istället för att vara lojala till specifika varumärken handlar det om att identifiera sig med produktens image eller det varumärket står för. I rapporten definieras Gen Z som personer i åldern 12 till 27 år och ingår därmed i gruppen som spenderar mest tid online.

Det är också online som de gör sin research, samtidigt som de influerar och influeras av varandra. De är vana vid ett snabbt flöde vilket gör att de också agerar snabbt. Därför är visuella intryck och användarvänlighet viktiga för att de ska genomföra ett köp.