EU ogillar Metas ”samtycke eller betala”

Nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen pressar Meta, igen.

I samband med att GDPR lanserades 2018 kom kravet att låta användare tacka ja eller nej till att bli spårade och få personaliserade annonser, alltså annonser som baseras på användardata.

Annonser som baseras på användardata är mer träffsäkra än annonser som inte är det, och genererar också betydligt mer pengar för plattformarna. Detta ledde till att Meta på flera sätt försökt undvika att ställa frågan till sina användare, något som inte accepterats av EU.

Den senaste lösningen från Meta är att ge användarna valet att antingen acceptera spårning och personaliserade annonser eller betala en månadsavgift för att slippa annonserna helt. För den som varken vill betala eller bli spårad, finns alltså endast ett alternativ: sluta använda Metas tjänster.

Anses inte vara “giltigt samtycke”

Nu kommer Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) med nya riktlinjer, och menar att Metas “samtycke eller betala”-modell inte är hållbar. Man pekar bland annat på risken för maktobalans, och att valet att betala eller ge bort all sin data inte kan anses vara ett giltigt och frivilligt samtycke.

EDPB föreslår att stora plattformar bör erbjuda fler alternativ, samt ytterligare gratisalternativ som inte innebär insamling av data för riktad annonsering. Man uppmuntrar också plattformarna till att erbjuda användarna “reklam baserad på ämnen som den registrerade har valt från en lista med intresseämnen”.

EDPB:s riktlinjer kommer påverka hur nationella dataskyddsmyndigheter tolkar GDPR. Vilket innebär att plattformarna, i de flesta fall, inte kommer kunna följa GDPR:s krav på “giltigt samtycke”, om de endast ger användarna valet att dela sin data eller betala en avgift. Vilka alternativ Meta kommer att erbjuda återstår att se, men sett till företagets historia med EU, går det nog att förvänta sig att de både drar ut på processen, och försöker överklaga så många beslut de kan.