Forskaren efter unika Instagram-granskningen: ”Influencers måste vara extremt tydliga”

Eva Ossiansson, universitetslektor på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. Foto: Privat.

Vi kartlade 30 populära profilers mest uppskattade inlägg på Instagram. Nu kommenterar Eva Ossiansson, universitetslektor i företagsekonomi, resultatet. I en exklusiv intervju ger hon sin syn på svag reklammärkning, risken med ett överflöd av budskap och hur influencers måste agera för att tas på allvar.

Var går gränsen mellan privatperson och varumärke och mellan marknadsföring och egna recensioner? I en tid då arbete och privatliv blir alltmer sammanblandat – inte minst i livet som influencer – är det viktigare än kanske någonsin förr att ha koll på vad som är vad.

Det menar Eva Ossiansson, universitetslektor på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. Influens.se tog kontakt med henne för att be henne kommentera vår granskning av inlägg som 30 populära Instagram-profiler gjorde under en månads tid.

I undersökningen, som alltså endast omfattade profiler med ett stort antal följare, kunde vi bland annat se att det var relativt få av alla följare som valde att gilla-markera influencerns inlägg. Många följare är alltså ingen garanti för hög engagement rate.

Det här med antalet gillade inlägg är en svår markör på vad vi egentligen tycker och om vi är engagerade i det som skrivs och sägs. Du kan följa många influencers, men det finns en begränsning i hur mycket du orkar engagera dig. Därtill finns det algoritmer som styr hur mycket du ser i dina flöden, kommenterar Eva Ossiansson.

Under den aktuella perioden, det vill säga december 2021, lade en majoritet av de aktuella profilerna upp fler vanliga inlägg än antalet inlägg som kan klassas som kommersiella. Med kommersiella inlägg menar vi inlägg som innehåller reklam eller utgör samarbeten med andra företag.

Vad kan man dra för slutsats av det?

Pandemin kom att lägga lite av en blöt filt över det mesta under december månad. Många företag har gått lite på sparlåga och inte varit lika aktiva med sina marknadsföringsaktiviteter jämfört med tidigare då våra köpmönster ha kommit att ändra karaktär under pandemin liksom möjligheterna att få fram produkter. Detta kan även ha påverkat influencers såsom talespersoner för kommersiellt innehåll.

Inlägg som består av flera bilder verkar vara populära medan längre texter av allt att döma drar ner intresset. Vad tänker du om det?

Vi orkar helt enkelt inte ta del av hur mycket budskap, text och så vidare som helst. Bilder talar lättare till våra sinnen och hjärnor och vi kan snabbare bilda oss en uppfattning om vad som är budskapet.

I granskningen kartlade vi också hur många inlägg som hade markerats som reklam. Av de 30 profilerna hade 26 gjort minst ett kommersiellt inlägg under december månad. Av de 26 var det 7 som hade reklammarkerat inlägget på något sätt.

När vi tar upp det med Eva Ossiansson går hon in på marknadsföringslagen, som “gäller influencers precis som alla andra som ägnar sig åt kommersiell verksamhet”.

Alla som bedriver marknadsföring skall tydligt visa på att det är marknadsföring och vem som marknadsför, liksom att vad som marknadsförs måste framgå enligt lag, säger hon, och tillägger:

Men en del influencers slirar på detta, dels för att vi skall uppfatta deras innehåll som icke-kommersiellt och dels för att de många gånger säljer såväl sig själva i egenskap av varumärke, som sina egna grejer i form av varumärken de har ett engagemang i såsom influencers.

Hur viktigt är det att det framgår att det handlar om reklam?

Marknadsföringslagen är tydlig och kan inte misstolkas. Vi skall alltid såsom konsumenter veta om det är marknadsföring eller inte. Vad vi tycker och känner privat utan att vi får betalt för det är en helt annan sak. Det kan vi alla skriva om eller dela med oss av.

Något som kan bli utmanande i rollen som influencer, menar Eva Ossiansson.

Som influencer blir det mer knepigt om de ofta sammankopplas med kommersiellt innehåll som de får betalt för att utföra och berätta väl om. Att då helt plötsligt vara den där äkta vännen och inte fejkvännen som de faktiskt är. Då kan även deras privata och egna upplevelser och tyckanden framstå som oäkta även om de kanske inte är det. Därför måste de vara extremt tydliga när de faktiskt bedriver betald marknadsföring och när de inte gör det.

Vad tycker konsumenter om reklammarkeringar? Drar det ner trovärdigheten för den aktuella produkten eller tjänsten om ett inlägg är märkt som reklam?

Ointressant vad vi egentligen tycker. Detta styr lagen och det är bra för oss konsumenter att vi inte riskerar att fatta felaktiga köpbeslut genom att bli lurade. Och om budskapet är relevant och intressant för oss som målgrupp kommer vi att ta till oss det. Problemet är väl snarare att det finns så mycket ointressant marknadsföring och ett överflöd av budskap som inte intresserar oss.

LÄS ÄVEN: RO och KO om influencers inlägg: ”Kravet på reklammarkering är inte absolut”