Gen-Z ”Googlar” inte – har helt andra förväntningar: ”Söker inte ens på ord”

Prabhakar Raghavan (Foto: Google)

40 procent av ungdomarna vänder sig i första hand till Tiktok eller Instagram.

”Jag ska bara googla…”, så brukar det låta. Åtminstone i vår del av världen och bland de som har vuxit upp med internet. Google har varit ett centrum för det många ser internet som, men dagens ungdomar ser den digitala världen på ett annat sätt. Det rapporterar Ehandel.

Dagens unga generation, som fötts in i en värld där Tiktok och Snapchat och liknande plattformar är en självklarhet, har inte reflexen av att behöva söka upp ett svar på Google. De använder sig då av bland annat Tiktok.

Nu erkänner Google att sökkonkurrensen allt mer kommer från appar som Tiktok och Instagram, skriver branschexperten Ola Andersson.

Prabhakar Raghavan, chef för Googles ”Knowledge and Information”-avdelning, sade nyligen att nästan 40 procent av ungdomarna vänder sig i första hand till Tiktok eller Instagram när de söker efter ett lunchställe. Istället för att använda sig av Google Maps eller Google Sök.

Dessa användare söker inte på ord utan är ute efter att upptäcka innehåll på nya, mer inspirerande och fängslande sätt, säger han.

Den yngre användargruppen ser helt enkelt sök-funktionen på helt annat sätt, och har andra förväntningar. Något Google har undersökt i en målgrupp användare i åldersgruppen 18-24 år.

Det som man kom fram till är att användarbeteendet är förändrat, och att inspirationen är viktig och att sökandet allt mer sällan bygger på text.

TikToks framgångar har byggt på att de är bra på att lära sig vilket innehåll användare tycker om och vill se. Det här i sin tur gör också att förväntningarna ökar på att bli inspirerad till köp via de sociala plattformarna, skriver Ola Andersson och fortsätter: 

Grunden i sök online har alltid handlat om text. Men internet har gett oss allt fler möjligheter att söka på andra sätt, som med bild eller ljud. Även här ser vi hur det allt oftare handlar om hybridformat. Som att höra en låt eller se en produkt i en video i sociala medier, och snabbt hitta till stället där du kan lyssna eller köpa det du har blivit intresserad av. Det måste inte ens handla om produkter som en influencer aktivt lyfter fram och taggar. Det kan lika gärna vara något som visas i bakgrunden i en bild eller i en video som automatiskt kan identifieras och leda till produkt som går att köpa.