Generation X är köpkraftiga – men glöms bort i influencer marketing

Står för 27 procent av den globala konsumtionen. 

Enligt en undersökning gjord av mediebyrån Wavemakers är generation X underrepresenterade i kampanjer på sociala medier, trots att 92 procent målgruppen använder sociala medier varje dag.

Underrepresentationen är som störst när det kommer till influencer marketing där, enligt rapporten, bara 5 procent av varumärkena riktade sig till generation X. Detta trots att det handlar om en köpstark målgrupp, som står för 27 procent av den globala konsumtionen. 

Det är kanske inte särskilt förvånande att det finns skillnader i hur de olika generationerna använder sig av plattformarna och interagerar med innehållet. Generation X föredrar informativt innehåll, färre filter och är mindre benägna att se plattformar som Tiktok som en accelerator till kulturell förändring.

Något mer förvånande är det kanske att 28 procent av Tiktok-användarna tillhör generation X. För marknadsförare som vill nå generation X finns det alltså flera möjligheter att utforska både nya plattformar och en ny typ av innehåll.