Glädje på Snapchat – så påverkar det företags marknadsföring

Ökat annonsengagemang och bättre varumärkeskännedom. 

Mediebyrån Mindshare har tillsammans med Snapchat genomfört en studie på 14 olika marknader, inklusive Sverige. Syftet med studien var att förstå beteende och sinnesstämning på olika sociala medier-plattformar.

I studien framkom sex olika “mindset” som styr allt beteende på sociala medier: Glädje, Progression, Anknytning, Tidsfördriv, Utforskning och Lärande (Joy, Progression, Connection, Passing Time, Exploring, and Learning). Dessa “behovstillstånd”, som Snapchat kallar dem, varierade över hela världen, vilket skulle kunna återspegla olika kulturella skillnader mellan de olika marknaderna. 

Snapchat-användare känner mest glädje

Mindshares Neurolab har med studien som underlag försökt förstå varje plattforms styrkor och möjligheter att tillgodose olika, medvetna och undermedvetna, drivkrafter. Resultatet visade att Snapchat är den plattform där användarna i högsta grad känner glädje, särskilt i Sverige.

På alla marknader ger Snapchat känslor av glädje när användare tänker på att använda plattformen. Varumärken som vill nå konsumenter när de är i ett ökat tillstånd av glädje gör det bäst genom Snapchat, skriver Steffen Rabben från Snap Nordics, i ett pressmeddelande.

Företag kan dra nytta av användarnas sinnesstämning

Medvetenhet om plattformsbeteenden och behovstillstånden hos användarna på de olika plattformarna, gör det enklare att navigera i sin sociala mediestrategi, enligt Steffen Rabben.

För varumärken innebär detta en möjlighet att integrera med ”Snapchatters” när de befinner sig i en upphöjd sinnesstämning. Det resulterar i ökat annonsengagemang och bättre varumärkeskännedom.

Han menar att ett anpassat budskap utefter beteende är en grundläggande förutsättning för att skapa meningsfulla och effektiva marknadsföringsstrategier. Genom att känna till användarnas sinnestämning och drivkrafter, samt plattformens övergripande dynamik, kan varumärken skapa starkare kopplingar och öka sin påverkan på den sociala arenan, även när man samarbetar med influencers.

Det är inte utan anledning som så många influencers verkar föredra hur deras följare är på Snapchat, framför andra sociala plattformar. Det verkar överlag vara en mer positiv känsla, även när man interagerar med följarna.