Homage dubblar omsättningen och tripplar vinsten: ”En stabil grund”

Byrån Homage.

Pandemin tvingade fram fler digitala lösningar som visade sig lönsamma.

Byrån Homage AB trotsade de hinder som uppstod för branschen under pandemin genom att komplettera sitt befintliga utbud med fler digitala lösningar går att läsa i deras årsredovisning. Redan i december 2020 startade man dotterbolaget Homage X AB som är en digital byrå. Och det ser ut att ha varit ett vinnande koncept. Några företag som Homage har jobbat med är bland annat Björn Borg, American Express, Lyft och Santa Maria.

Moderbolaget gjorde en dubbling av sin omsättning när man gick från 27 miljoner kronor 2020 till 54 miljoner 2021. Och på rörelseresultatet ser man att lönsamheten följde med och närmast tredubblades till 7,3 miljoner kronor 2021, att jämföra med 2,4 miljoner året innan.

Det nybildade dotterbolaget Homage X AB skulle landa på en omsättning på 15 miljoner enligt grundarna i en intervju med Influens.se. Och det startade starkt med en omsättning på 12,3 miljoner kronor första året och ett rörelseresultat på 3,9 miljoner, så de hamnade inte långt ifrån det uppsatta målet. I årsredovisningen förklarar man det på följande sätt:

Bolaget har sedan dag ett haft ett starkt och unikt erbjudande inom sin nisch med återkommande kunder, vilket skapat en stabil grund och en snabb tillväxt. Under 2021 har Homage X AB, förutom produktion av digitala kampanjer, även utvecklat affärer inom Social Media Management där bolaget driver organiska sociala kanaler för kunds räkning. Detta har skapat ytterligare värde för befintliga kunder och bidragit till att fler kunder har knutit an till långsiktiga uppdrag.